Humanet
Nachádzate sa:        Produkty    Humanet 

Humanet


Ekonomický a HR informačný systémEkonomický a HR informačný systém on-line na www.humanet.sk

Spoločnosť HOUR ako líder v oblasti vývoja systémov pre spracovanie ľudských zdrojov
a spoločnosť MADO prichádzajú na trh s úplne novým systémom, ktorého technologická platforma je konštruovaná primárne pre spracovanie dát prostredníctvom internetu a intranetu. Ekonomický informačný systém takto získava ďaľší rozmer a môžeme konečne hovoriť o jeho ON-LINE spracovávaní.  

Informačný systém  humanet  je vyvinutý na základe dlhoročných skúseností so spracovaním personálnej a mzdovej agendy s dôrazom na komplexné riadenie ľudských zdrojov ako aj s vedením účtovnej agendy (účtovníctvo, majetok, fakturácia, skladové hospodárstvo,..).  humanet  odstraňuje známe nedostatky a obmedzenia svojich predchodcov, obsahuje a zdokonaľuje ich dobré vlastnosti a prináša možnosť interaktívneho spracovania z ktoréhokoľvek miesta.

Hlavným prínosom je pripravenosť tohto systému pre nasadenie v prostredí intranetu, internetu a mobilných zariadení, pričom ovládanie systému na strane užívateľa sa uskutočňuje prostredníctvom internetového prehliadača. Vďaka použitej technológii je samozrejmosťou v tomto smere aj zabezpečená komunikácia, takže užívatelia sa nemusia obávať straty alebo zneužitia dát a osobných údajov.
humanet  je ideálnym riešením pre firmy a organizácie so širokou sieťou pobočiek a kancelárií a taktiež pre poskytovanie služieb spracovania personalistiky, miezd, riadenia ľudských zdrojov a vedenia účtovnej agendy formou outsourcingu.

Základná charakteristika

Systém humanet je vybudovaný nad originálnou infraštruktúrou spoločnosti HOUR, spol. s r. o. Ide o tzv. Network Application Framework (ďalej iba NAF), ktorý je navrhnutý primárne pre činnosť aplikácií v prostredí intranetu a internetu. Táto infraštruktúra pozostáva z niekoľkých častí, ktoré navzájom spolupracujú a komunikujú prostredníctvom TCP/IP protokolu. Prostredníctvom takto štruktúrovaného jadra aplikácie je možné vytvárať aplikácie ERP charakteru. Celá infraštruktúra je vybudovaná nad technológiou .NET Framework spoločnosti Microsoft. NET poskytuje nasledujúce službu pre vývoj aplikácií:
  • komponenty pre tvorbu užívateľského rozhrania,
  • komponenty pre prístup k dátam, pričom dáta sú ukladané prostredníctvom klasických relačných databáz, kde medzi podporované platformy patria MS SQL Server, Oracle a Informix,
  • komponenty pre manipuláciu s dátami na úrovni objektov, kde NAF zabezpečí prepojenie logiky objektov a ich databázových obrazov,
  • prvky na výstavbu definovanej obchodnej logiky formou samostatných jednotiek, tzv. NAL, t.j. Network Application Library,
  • sada komponent pre tvorbu aplikačného servera, ktorý je prepojovacím článkom medzi databázou, jednotkami NAL a užívateľským rozhraním,
  • konfiguračné nástroje na vytváranie a update dátových prostredí,
  • konfiguračné nástroje na definovanie parametrov aplikácie a väzby medzi jednotlivými prvkami aplikácie.
Celý NAF je navhrnutý tak, aby bolo možné pomocou neho budovať robustné a škálovateľné aplikácie.
Primárnou platformou pre užívateľské rozhranie je v súčasnosti MS Internet Explorer, avšak v prípade opodstatnených požiadaviek je možné užívateľské rozhranie optimalizovať aj pre iné prehliadače, prípadne vytvoriť úplne iný typ klienta, napr. formou klasickej desktopovej aplikácie.
Kontakt
Informácie:   obchodné oddelenie
Telefón:   041 / 507 27 11
E-mail:   obchod@hour.sk

využite náš kontaktný formulár