Schvaľovanie neprítomností

O schválenie neprítomnosti či nadčasu požiadate ihneď, bez papierových žiadaniek a zložitých procesov  Modul Schvaľovanie (ne)prítomností zastrešuje proces zadávania a schvaľovania žiadaniek na vybrané dochádzkové zmeny. 


  Obsah modulu

  • evidencia druhov (ne)prítomností,
  • žiadanky o (ne)prítomnosť,
  • evidencia zástupov schvaľovateľov žiadaniek,
  • emailové notifikácie,
  • evidencia žiadostí o (ne)prítomnosť zamestnancov a schvalovateľov.

  Využitím doplnku Elektronické dokladovanie neprítomností získate možnosť 
  jednoduchého pridávania a spravovania dokladov o neprítomnosti zamestnancov.

  schvalovanie nepritomnosti ilustracia

  Funkcie modulu

  • vytvorenie žiadanky o (ne)prítomnosť,
  • možnosť vytvorenia hromadnej žiadanky o (ne)prítomnosť,
  • automatické zapisovanie schválených žiadaniek do modulu Spracovanie dochádzky a organizačného kalendára zamestnanca v MS Outlook,
  • nastaviteľný prehľad (ne)prítomností zamestnancov s možnosťou nastavenia zobrazeného okruhu zamestnancov,
  • možnosť nastavenia zastupujúcich schvaľovateľov v čase (ne)prítomností nadriadeného zamestnanca,
  • nastavenie nadriadenosti a podriadenosti individuálne aj hromadne exportom z MS Excel.

  Výstupy modulu

  • prehľad stavu všetkých žiadaniek o (ne)prítomnosť,
  • prehľad zastupujúcich schvaľovateľov za nadriadeného zamestnanca,
  • prehľad (ne)prítomností zamestnancov v kalendári.

  Vybrané ukážky modulu Schvaľovanie neprítomností


  Elektronické dokladovanie neprítomností

   umožňuje zamestnancom vkladať doklady preukazujúce jeho neprítomnosť na pracovisku priamo ku žiadanke.

  • Integrované riešenie pre správu dokladov o neprítomnosti
  • Jednoduché pridávanie a spravovanie dokladov
  • Možnosť nahrávania PDF, JPEG, PNG, DOCx a GIF formátov
  • Prehľad stavu dokladov, možnosť poznámky
  • Možnosť akceptácie, zamietnutia či vrátenia dokladov na korekciu
  • Možnosť automatickej alebo manuálnej notifikácie o upozornení na nezdokladované schválené žiadanky
  • Filtrovanie prehľadu dokladov
  • Ochrana súkromia zamestnancov (anonymizácia)
  • Archivácia evidovaných dokladov v žiadankách na neobmedzenú dobu

  Vybrané ukážky Elektronického dokladovania neprítomností


  Získajte viac informácií o module Schvaľovanie neprítomností

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Key account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk