Schvaľovanie neprítomností

O schválenie neprítomnosti či nadčasu požiadate ihneď, bez papierových žiadaniek a zložitých procesov    Modul Schvaľovanie (ne)prítomností zastrešuje proces zadávania a schvaľovania žiadaniek na vybrané dochádzkové zmeny. 


    Obsah modulu

    • evidencia druhov (ne)prítomností,
    • žiadanky o (ne)prítomnosť,
    • evidencia zástupov schvaľovateľov žiadaniek,
    • emailové notifikácie,
    • evidencia žiadostí o (ne)prítomnosť zamestnancov a schvalovateľov.
    schvalovanie nepritomnosti ilustracia

    Funkcie modulu

    • vytvorenie žiadanky o (ne)prítomnosť,
    • možnosť vytvorenia hromadnej žiadanky o (ne)prítomnosť,
    • automatické zapisovanie schválených žiadaniek do modulu Spracovanie dochádzky a organizačného kalendára zamestnanca v MS Outlook,
    • nastaviteľný prehľad (ne)prítomností zamestnancov s možnosťou nastavenia zobrazeného okruhu zamestnancov,
    • možnosť nastavenia zastupujúcich schvaľovateľov v čase (ne)prítomností nadriadeného zamestnanca,
    • nastavenie nadriadenosti a podriadenosti individuálne aj hromadne exportom z MS Excel.

    Výstupy modulu

    • prehľad stavu všetkých žiadaniek o (ne)prítomnosť,
    • prehľad zastupujúcich schvaľovateľov za nadriadeného zamestnanca,
    • prehľad (ne)prítomností zamestnancov v kalendári.

    Vybrané ukážky modulu Schvaľovanie neprítomností


    Získajte viac informácií o module Schvaľovanie neprítomností

    Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

    Kto sa vám bude venovať?

    Jana Musilová

    Obchodná manažérka

    +421 907 917 435

    obchod@hour.sk

    Erik Figura

    Obchodný manažér

    +421 907 131 518

    obchod@hour.sk

    Peter Steinhübl

    obchod@hour.sk