Riadenie ľudských zdrojov

Chcete rozvíjať riadenie vášho podnikania? S našimi softvérovými riešeniami môžete

Ľudské zdroje sú pre každé podnikanie kľúčové. Začnite využívať ich potenciál naplno. Vďaka praktickým HR riešeniam získate čas aj energiu, ktorú im môžete venovať. Navyše, systémové riešenie vašim riadiacim procesom poskytne automatizáciu, ktorá eliminuje zbytočnú chybovosť a odbremení vás od zdĺhavej administrácie.


Automatizáciou ľudských zdrojov získavate

Spoľahlivú evidenciu

Informačné systémy ponúkajú sofistikované evidencie, ktorým neunikne žiadny dôležitý detail podnikovej agendy.

Komplexný prehľad

Vďaka komplexným evidenciám a pokročilým funkcionalitám nájdete rýchlo všetky potrebné informácie o    konkrétnom zamestnancovi. 

Transparentnosť procesov

Všetky informácie a záznamy, ktoré softvérové riešenia zhromažďujú, môžu byť dostupné vybraným alebo všetkým užívateľom aj historicky.

Efektívný nábor zamestnancov

Vďaka systému Human a jeho modulom môžete automatizovať celú agendu spojenú s náborom zamestnanca. Umožní vám evidenciu osobných údajov, odborných vedomostí, predchádzajúcich zamestnaní, požiadaviek na uchádzača a evidenciu, ktorú pri rýchlej selekcii kandidátov oceníte.   


Personalistika a mzdy 

Spracovanie miezd a personalistika predstavujú základnú agendu, bez ktorej vaše podnikanie nemôže fungovať. Informačný systém vybavený funkcionalitami, ktoré sa starajú o evidenciu personálnych údajov a obsahujúci spracovanie miezd podľa vašich konkrétnych požiadaviek, je pre vás ideálnou voľbou. Naše systémy Human a Humanet nimi disponujú a sú pripravené pomôcť tak malým, stredným ako aj veľkým spoločnostiam.


Vzdelávanie

Firemné vzdelávanie je nevyhnutné pre rast každej spoločnosti a mnohí zamestnaci ho vnímajú ako dôležitý benefit. Vďaka praktickému systému, ktorý sa postará o jeho celú administratívu a evidenciu všetkých vzdelávacích aktivít či automatické generovanie vzdelávacích plánov, sa môžete zamerať na jeho kvalitu.


Hodnotenie

Vyvážene firemné hodnotenie dokáže priniesť novú motiváciu a podporiť tak rozvoj vášho firemného talentu. Jeho systematizáciou dosiahnete dlhodobý efekt a nielen jednorazovú záležitosť. Vďaka záznamu všetkých hodnotení budete môcť sledovať rozvoj vás aj vašich kolegov či zamestnancov. 


BOZP

Bezpečnosť pri práci a jej dodržiavanie je základnou a štátom ukladanou povinnosťou, ktorú musí spĺňať každá organizácia. Rekondičné pobyty, školenia, ochranné pracovné pomôcky, kontroly zariadení či skúšky pri vysokom počte zamestnancov môžu byť náročné na prehľad. Automatizácia všetkých bezpečnostných náležitostí v podobe nášho modulu BOZP vám výrazne uľahčí vašu prácu.


Firemné procesy

Do riadenia ľudských zdrojov zasahujú procesy z rôznych oblastí. Aby bol ich chod plynulý a pomáhal firme rásť, užitočné softvérové funkcie pre organizačné riadenie, správu projektov či vedenie agendy sociálnej starostlivosti vám pomôžu neustále zvyšovať ich kvalitu. 


Pozrite si naše moduly podrobne