Podvojné účtovníctvo

Všetko, čo potrebujete pre vaše účtovníctvo  Modul umožňuje vedenie komplexnej agendy podvojného účtovníctva prostredníctvom základných podmodulov: denník, fakturácia, majetok, skladové hospodárstvo, pokladňa a ďalšie.

  Obsah modulu

  • všetky účtovné evidencie: pokladňa, banka, interné doklady, pohľadávky a záväzky,
  • fakturácia,
  • sklad,
  • Majetok - krátkodobý, dlhodobý,
  • tvorba príkazov na úhradu a načítanie bankových predpisov,
  • široká organizačná štruktúra (stredisko, zákazka, činnosť, programy a zdroje financovania),
  • spracovanie DPH a výkazy DPH,
  • účtová osnova pre podnikateľov, neziskové organizácie a obchodníkov s cennými papiermi.
  podvojne uctovnictvo ilustracia

  Funkcie modulu

  • tvorba príkazov na úhradu a načítanie bankových predpisov,
  • spracovanie DPH,
  • triedenie a filtrovanie tlačových zostáv podľa rôznych kritérií,
  • export tlačových zostáv do MS Excel.

  Výstupy modulu

  • hlavná kniha, obratovka,
  • účtovné knihy jednotlivých evidencií, saldokonto - vo formáte .pdf a .xls,
  • daňové výkazy - účtovná závierka (podnikateľa, neziskovej organizácie), obchodník s cennými papiermi vo formáte .fdf a .xml,
  • daňové priznanie právnickej a fyzickej osoby,
  • výtupy zo skladu - inventúra, bilancie stavu a pohybu zásob,
  • výstupy z majetku - zoznam majetku, súpis majetku, inventúra majetku, karta majetku atď.,
  • výkazy DPH vo formáte .fdf a .xml.

  Vybrané ukážky modulu Podvojné účtovníctvo


  Získajte viac informácií o module Podvojné účtovníctvo

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk