Získavanie zamestnancov

Kvalitný výber nových uchádzačov do vašej spoločnosti

Nájdite ľudí, ktorí najlepšie vyhovujú vašim potrebám a požiadavkám a zapojte ich do vašej spoločnosti s jasným cieľom. Inovujte procesy príjmania zamestnancov tak, aby ste položili základ ich úspechu ešte pred prvým pracovným dňom.

Majte proces získavania zamestnancov pod kontrolou

Naše riešenia vám poskytujú výhody, ktoré oceníte.

Databáza

Kompletná evidencia údajov uchádzačov s možnosťou pripojenia externých súborov

Výber

Generovanie poradia vhodnosti uchádzačov pre vol'né pracovné miesto

Automatická notifikácia

Nastavenie automatického emailu pre vybraných či inak vyfiltrovaných uchádzačov

Skartácia

Možnosť trvalého odstránenia údajov uchádzačov podl'a nastavenia užívatel'a a v súlade s GDPR

Ďalšie výhody pre vás

Interní uchádzači

Možnosť skopírovania údajov interných zamestnancov z evidencie personálnych údajov.

Kontrola

Automatická kontrola duplicity pri vytváraní nového záznamu.

Prepojenie

Možnosť automatického importu uchádzačov z externého zdroja, resp. z webovej stránky.


Uchádzači pod palcom


So správou a spracovaním uchádzačov o pracovné miesto vám pomôže modul systému HUMAN. Prečítajte si viac o jeho možnostiach.


Viac o module Získavanie zamestnancov

Moduly a riešenia, ktoré by vás mohli zaujímať

Human

Desktopové riešenie priamo vo vašom počítači. Zastrešuje všetky procesy personalistiky, miezd, riadenia ľudských zdrojov a dochádzky.

Moduly Human

Získavanie zamestnancov

Získavanie zamestnancov ľahko a systematicky v IS HUMAN

Čítať ďalej

Príprava zamestnancov

Majte prehľad o vzdelávaní vašich zamestnancov vďaka IS HUMAN

Čítať ďalej

Dohodnite si konzultáciu k riešeniu získavania zamestnancov

Po vyplnení formuláru Vás budeme kontaktovať do 24 hodín.

Kto sa Vám bude venovať?

Jana Musilová

Riaditeľka obchodu a marketingu

+421 907 917 435

obchod@hour.sk

Zobraziť na LinkedIn

Denisa Dériková

Obchodná manažérka

+421 910 537 760

obchod@hour.sk

Rastislav Sojak

Key account manažér

+421 908 646 005

obchod@hour.sk