Servicedesk

Centrálny systém na evidenciu a správu všetkých nehlasových zákazníckych požiadaviek spoločnosti Hour.

Primárnou úlohou online systému Servicedesk je sprehľadniť a zefektívniť komunikáciu s našimi zákazníkmi a užívateľmi našich produktových riešení.Informácie o každej požiadavke sú štruktúrované a ľahko čitateľné.


Výhody používania systému SERVICEDESK

  • Systém je dostupný kedykoľvekkdekoľvek, kde je pripojenie na internet
  • Spustenie na jeden klik z IS Human 
  • Automatické informovanie o zmene riešenia/stavu požiadavky cez e-mailové notifikácie
  • Prehľadné grafické zobrazenie životného cyklu požiadavky od jej vzniku až po jej vyriešenie
  • Evidencia komplexnej histórie každého záznamu
  • Jednoduché vyhľadávanie záznamov cez viacero kritérií vrátane tzv. fulltextového vyhľadávania,
  • Intuitívne šablóny pre evidenciu požiadaviek
  • Zdieľanie záznamov s kolegami v rámci organizácie, ale aj mimo nej
  • Možnosť prezerať aj požiadavky iných užívateľov, ktoré sú označené ako verejné
  • Možnosť komentovať všetky dostupné záznamy užívateľa