Mimoriadne odmeny

Nie každá odmena musí byť finančná  Modul Mimoriadne odmeny zastrešuje finančné a nefinančné odmeňovanie zamestnancov prostredníctvom návrhov odmien, ktoré môžu navyše prechádzať schvaľovacím procesom.  


  Obsah modulu

  • evidencia typov mimoriadnych odmien,
  • evidencia rozpočtov,
  • evidencia projektov,
  • výplatné termíny,
  • evidencia návrhov,
  • evidencia odmien,
  • evidencia schvaľovaní,
  • e-mailové notifikácie,
  • evidencia vzťahov medzi hodnotiteľmi a hodnotenými.
  mimoriadne odmeny ilustracia

  Funkcie modulu

  • navrhovanie odmien – vlastníkom rozpočtu a následné schválenie odmeny bez schvaľovacieho procesu,
  • navrhovanie odmien – nevlastníkom rozpočtu s následným schvaľovacím procesom,
  • hromadné zadanie a schválenie odmien,
  • zadanie odmeny za akéhokoľvek zamestnanca z pohľadu administrátora systému,
  • detailný prehľad čerpania konkrétneho rozpočtu zamestnanca,
  • definovanie vlastných textov notifikácií na základe schvaľovacieho procesu,
  • nastavenie vzťahov medzi hodnotiteľmi a hodnotenými individuálne aj hromadne (exportom z MS Excel),
  • možnosť zastúpenia hodnotiteľa iným užívateľom.

  Výstupy modulu

  • ďakovný list s peňažným a nepeňažným vyjadrením,
  • prehľad mimoriadnych odmien s dôvodom ich návrhu,
  • export zobrazených údajov všetkých evidencií do MS Excel.

  Vybrané ukážky modulu Mimoriadne odmeny


  Získajte viac informácií o module Mimoriadne odmeny

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk