Outsourcing

Nestíhate? O vašu personalistiku, mzdy a účtovníctvo sa postaráme. Vždy podľa platnej legislatívy a v dohodnutých termínoch.

Službu Outsourcing poskytujú mzdárky  s dlhoročnou praxou a odborným vzdelaním. Spracovanie agendy prebieha vždy v súlade s platnou legislatívou vo vopred dohodnutých termínoch. Ochrana a bezpečnosť spracovávaných údajov sú samozrejmosťou.

Personalistika

Postaráme sa o všetky úkony, ktoré súvisia s evidenciou personálnych údajov zamestnanca a vyplývajú z pracovno-právneho vzťahu. Spracovanie vašich dát bude prebiehať v súlade s ochranou osobných údajov a nariadením GDPR.

Viac info

Mzdy

Zodpovednosť za spracovanie mzdovej agendy preberáme za vás v dohodnutom rozsahu a termínoch. Dôkladne sa nastavíme na vaše firemné procesy a konkrétne požiadavky. Vždy v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 

Viac info

Výhody, ktoré oceníte


Optimalizácia a pružnosť

Sme pripravení promptne reagovať na vaše nové požiadavky a potreby. Procesy pre zabezpečenie vstupných a výstupných údajov sa snažíme neustále optimalizovať.

Garancia a zodpovednosť

Postaráme sa o korektné výstupy z miezd , v súlade s aktuálnou legislatívou a za spracovanie personálnej a mzdovej agendy nesieme plnú zodpovednosť.

Diskrétnosť a bezpečnosť

Pri práci s údajmi dodržujeme maximálnu diskrétnosť. Dbáme na to, aby vaše citlivé informácie boli vždy dostatočne zabezpečené a chránené. Súlad s GDPR je pre nás samozrejmosťou.

Zastupiteľnosť a istota

Pri komunikácii s úradmi (SP, ZP, DÚ, Inšpektorát práce) sa na nás môžete úplne spoľahnúť.

Efektívnosť a transparentnosť

Náklady za nami poskytované služby sú vám známe vopred so zárukou garancie ceny.

Flexibilita a variabilita

Spolupráca s nami je vždy prispôsobená vašim potrebám a požiadavkám.

Aké možnosti ponúkame?


Outsourcing na mieru

Balík na mieru ponúka flexibilný variant, ktorý sa plne prispôsobí potrebám vašej organizácie. Na základe krátkeho dotazníka navrhneme optimálne riešenie a ponuku šitú na mieru. Tú vašu.

Za vaše mzdy, personalistiku a účtovníctvo nesieme plnú zodpovednosť a zabezpečíme všetky potrebné náležitosti pre kompletné vedenie každej agendy, ktorú zveríte do našich rúk. 

PERSONALISTIKA

 • zadanie zamestancov do personálneho a mzdového systému,
 • prihlásenie zamestnancov do Sociálnej a Zdravotnej poistovne,
 • aktualizácie a zmeny údajov zamestnancov,
 • tvorba dohôd o zrážke zo mzdy,
 • tvorba dodatkov k pracovným zmluvám,
 • tvorba zápočtového a výstupného listu,
 • odhlásenie zamestnancov do Sociálnej a Zdravotnej poistovne,
 • tvorba štatistík a reportov požadovaných legislatívou.

MZDY

 • import dochádzkových údajov do mzdového systému,
 • kontrola dochádzkových údajov,
 • import dohodnutých vstupov do mzdového systému (odmeny, prémie, iné príjmy),
 • spracovanie zrážok zamestnancov (exekučné zrážky, zrážky podľa Občianskeho zákonníka),
 • realizácia mzdového výpočtu,
 • tvorba prevodných príkazov,
 • tvorba výstupov pre potreby účtovníctva,
 • tvorba a odosielanie výkazov pre štátne inštitúcie (SP, ZP, DDS, DÚ),
 • tvorba a odosielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia,
 • generovanie výplatných pások a ich distribúcia,
 • tvorba štatistík a reportov požadovaných legislatívou,
 • vystavenie potvrdení o zdaniteľnej mzde a mzdových listov.



Informujte sa o našej službe Outsourcing

Po vyplnení formuláru vás bude kontaktovať naše Oddelenie obchodu v čo najskoršom termíne.

Kto sa vám bude venovať?

Jana Musilová

Riaditeľka obchodu a marketingu

+421 907 917 435

obchod@hour.sk

Zobraziť na LinkedIn

Denisa Dériková

Obchodná manažérka

+421 910 537 760

obchod@hour.sk

Rastislav Sojak

Account manažér

+421 908 646 005

obchod@hour.sk