Outsourcing

Nestíhate? O vašu personalistiku, mzdy a účtovníctvo sa postaráme. Vždy podľa platnej legislatívy a v dohodnutých termínoch.

Službu Outsourcing poskytujú mzdárky a účtovníčky s dlhoročnou praxou a odborným vzdelaním. Spracovanie agendy prebieha vždy v súlade s platnou legislatívou vo vopred dohodnutých termínoch. Ochrana a bezpečnosť spracovávaných údajov sú samozrejmosťou.

Personalistika

Postaráme sa o všetky úkony, ktoré súvisia s evidenciou personálnych údajov zamestnanca a vyplývajú z pracovno-právneho vzťahu. Spracovanie vašich dát bude prebiehať v súlade s ochranou osobných údajov a nariadením GDPR.

Viac info

Mzdy

Zodpovednosť za spracovanie mzdovej agendy preberáme za vás v dohodnutom rozsahu a termínoch. Dôkladne sa nastavíme na vaše firemné procesy a konkrétne požiadavky. Vždy v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 

Viac info

Účtovníctvo

Spracovanie agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva ponúkame v rôznych modifikáciách pre rôzne podnikateľské aj neziskové subjekty.  Pri plnom rozsahu zodpovednosti a s dôrazom na ochranu citlivých dát.

Viac info

Výhody, ktoré oceníte


Optimalizácia a pružnosť

Sme pripravení promptne reagovať na nové požiadavky a potreby zákazníka. Procesy pre zabezpečenie vstupných a výstupných údajov sa snažíme neustále optimalizovať.

Garancia a zodpovednosť

Postaráme sa o korektné výstupy z miezd či účtovníctva, v súlade s aktuálnou legislatívou a za spracovanie personálnej, mzdovej a účtovnej agendy nesieme plnú zodpovednosť.

Diskrétnosť a bezpečnosť

Pri práci s údajmi dodržujeme maximálnu diskrétnosť. Dbáme na to, aby citlivé informácie zákazníka boli vždy dostatočne zabezpečené a chránené. Súlad s GDPR je pre nás samozrejmosťou.

Zastupiteľnosť a istota

Pri komunikácii s úradmi (SP, ZP, DÚ, Inšpektorát práce) sa na nás zákazník môže úplne spoľahnúť.

Efektívnosť a transparentnosť

Náklady za nami poskytované služby sú zákazníkovi známe vopred so zárukou garancie ceny.

Flexibilita a variabilita

Spolupráca s nami je vždy prispôsobená potrebám a požiadavkám zákazníka.

Aké možnosti ponúkame?


Outsourcing Balík S

Kompaktný Balík S je ideálnou voľbou pre drobných podnikateľov či začínajúce startupy. V cene 99€ bez DPH získavate spracovanie do 4 miezd za mesiac a do 400 účtovných položiek ročne.

Outsourcing na mieru

Balík na mieru ponúka flexibilný variant, ktorý sa plne prispôsobí potrebám vašej organizácie. Na základe krátkeho dotázaníka navrhneme optimálne riešenie a ponuku šitú na mieru. Tú vašu.

Za vaše mzdy, personalistiku a účtovníctvo nesieme plnú zodpovednosť a zabezpečíme všetky potrebné náležitosti pre kompletné vedenie každej agendy, ktorú zveríte do našich rúk. 

PERSONALISTIKA

 • Zadanie zamestancov do personálneho a mzdového systému
 • Prihlásenie zamestnancov do Sociálnej a Zdravotnej poistovne
 • Aktualizácie a zmeny údajov zamestnancov
 • Tvorba dohôd o zrážke zo mzdy
 • Tvorba dodatkov k pracovným zmluvám
 • Tvorba zápočtového a výstupného listu
 • Odhlásenie zamestnancov do Sociálnej a Zdravotnej poistovne
 • Tvorba štatistík a reportov požadovaných legislatívou

MZDY

 • Import a kontrola dochádzkových údajov do mzdového systému
 • Kontrola dochádzkových údajov
 • Import dohodnutých vstupov do mzdového systému (odmeny, prémie, iné príjmy)
 • Spracovanie zrážok zamestnancov (exekučné zrážky, zrážky podľa Občianskeho zákonníka)
 • Realizácia mzdového výpočtu
 • Tvorba prevodných príkazov
 • Tvorba výstupov pre potreby účtovníctva
 • Tvorba a odosielanie výkazov pre štátne inštitúcie (SP, ZP, DDS, DÚ)
 • Tvorba a odosielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • Generovanie výplatných pások a ich distribúcia
 • Tvorba štatistík a reportov požadovaných legislatívou
 • Vystavenie potvrdení o zdaniteľnej mzde a mzdových listov


ÚČTOVNÍCTVO

 • Spracovanie dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Spracovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov
 • Zaúčtovanie bankových výpisov a interných dokladov
 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov

Informujte sa o našej službe Outsourcing

Po vyplnení formuláru vás bude kontaktovať naše Oddelenie obchodu v čo najskoršom termíne.

Kto sa vám bude venovať?

Peter Steinhübl

Riaditeľ Obchodu

​​​​​​​ +421 917 854 970

obchod@hour.sk

Ľuboš Michalenko

Obchodný manažér

​​​​​​​ +421 905 275 949

obchod@hour.sk

Katarína Mišutková

Obchodný manažér

​​​​​​​ +421 907 917 435

obchod@hour.sk