Modul Spracovanie miezd predstavuje komplexné riešenie výpočtu miezd od odpracovanej doby a neprítomnosti, cez odmeňovanie, dane a odvody až po sumu k výplate. To všetko pre všetky typy pracovnoprávnych vzťahov a vždy v súlade s platnou legislatívou. Modul je jednoducho prepojiteľný tak s modulom dochádzky, ako aj s rôznymi externými riešeniami pre oblasť dochádzky, účtovníctva, evidencie stravy a pod.

  Obsah modulu

  • rôzne možnosti evidencie a výpočtu príplatkov, odmien, dividend, a ďalších zložiek mzdy, vrátane rôznych druhov zrážok zo mzdy,
  • evidencia odpracovaných nariadených a dohodnutých nadčasov.

  spracovanie miezd ilustracia

  Funkcie modulu

  • automatizovaný výpočet dovoleniek, nemocí, príplatkov, exekúcií,  ...,
  • hromadné napĺňanie mzdových položiek vrátane importu z MS Excel,
  • jednoduché vyplnenie pracovného kalendára s presnosťou na minúty,
  • možnosť rozúčtovania miezd zamestnancov na strediská, zákazky, či podľa ďalších kritérií,
  • zohľadnenie rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času s možnosťou práce na rôzne úväzky,
  • výpočet mzdy za jedného zamestnanca, vybranú skupinu alebo hromadne za celú organizáciu,
  • možnosť zapracovania individuálnych úprav výpočtu mzdy.

  Špeciálne funkcie

   • mzdová kalkulačka na výpočet hrubej mzdy z požadovanej čistej mzdy,
   • možnosť zadania dovolenkových nárokov nad rámec Zákonníka práce,
   • možnosť rozpočítať príjmy pre účely sociálneho poistenia aj do obdobia neevidovaného v systéme.

  Výstupy modulu

  Široká paleta štandardných tlačových výstupov ako napríklad:

  • evidenčný list dôchodkového poistenia, spracovanie aj do xml súboru,
  • mzdový list zamestnanca s možnosťou exportu do MS Excel,
  • podklad pre tvorbu sociálneho fondu,
  • tlač rozdielov vymeriavacích základov oproti hrubej mzde zamestnanca,
  • všetky výkazy na zdravotné, sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie v listinnej aj elektronickej forme,
  • elektronické výplatné pásky s možnosťou ich chránenia heslom a automatickej distribúcie všetkým alebo vybraným zamestnancom,
  • výplatné pásky s možnosťou úpravy niektorých častí a možnosťou výpisu jednotlivých úkolov,
  • tlač zrážok,
  • štatistické výkazy pre potreby Štatistického úradu SR, TREXIMY, Ministerstva školstva SR...

  Vybrané ukážky modulu Spracovanie miezd


  Získajte viac informácií o module Spracovanie miezd

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk