Outsourcing personalistiky

Agenda personálnych údajov? Nechajte ju na nás. O jej vedenie sa kompletne postaráme.

Vedenie personálnych údajov bezprostredne súvisí so spracovaním miezd. Zastrešujeme ho v dohodnutom rozsahu a termínoch podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka a v nadväznosti na externé spracovanie miezd


Vďaka externému spracovaniu personalistiky a miezd


 • ušetríte náklady za mzdovvú účtovníčku alebo celé oddelenie
 • ste chránený pred únikom informácií o citlivých údajov v rámci firmy
 • nemusíte platiť za mzdový softvér, jeho aktualizácie a licencie
 • neriešite problém zastupiteľnosti mzdovej účtovníčky
 • sa zbavíte stresu a starostí z kontroly štátnych orgánov
 • je vaša agenda spracovaná v súlade s platnou slovenskou legislatívou

O čo sa postaráme my?


 • založenie nového zamestnanca do systému
 • dodatok k pracovnej zmluve
 • prihlášky, odhlášky na SP, ZP
 • dohody o zrážke zo mzdy
 • výstup zamestnanca
 • štatistiky a reporty
 • zmeny osobných údajov súvisiace s tvorbou Registračného listu FO
 • ďalšie výstupy a úkony personálnej agendy

Výhody riešenia


Optimalizácia a pružnosť

Sme pripravení promptne reagovať na nové požiadavky a potreby zákazníka. Procesy pre zabezpečenie vstupných a výstupných údajov sa snažíme neustále optimalizovať.

Garancia a zodpovednosť

Postaráme sa o korektné výstupy z miezd či účtovníctva, v súlade s aktuálnou legislatívou a za spracovanie personálnej, mzdovej a účtovnej agendy nesieme plnú zodpovednosť.

Diskrétnosť a bezpečnosť

Pri práci s údajmi dodržujeme maximálnu diskrétnosť. Dbáme na to, aby citlivé informácie zákazníka boli vždy dostatočne zabezpečené a chránené. Súlad s GDPR je pre nás samozrejmosťou.

Zastupiteľnosť a istota

Pri komunikácii s úradmi (SP, ZP, DÚ, Inšpektorát práce) sa na nás zákazník môže úplne spoľahnúť.

Efektívnosť a transparentnosť

Náklady za nami poskytované služby sú zákazníkovi známe vopred so zárukou garancie ceny.

Flexibilita a variabilita

Spolupráca s nami je vždy prispôsobená potrebám a požiadavkám zákazníka.


Bude vás zaujímať

Outsourcing miezd

Externé spracovanie miezd

Čítať ďalej

Outsourcing účtovníctva

Externé spracovnie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Čítať ďalej

Informujte sa o našej službe Outsourcing

Po vyplnení formuláru vás bude kontaktovať naše Oddelenie obchodu v čo najskoršom termíne.

Kto sa vám bude venovať?

Peter Steinhübl

Riaditeľ Obchodu

​​​​​​​ +421 917 854 970

obchod@hour.sk

Katarína Mišutková

Obchodný manažér

​​​​​​​ +421 907 917 435

obchod@hour.sk

Ľuboš Michalenko

Obchodný manažér

​​​​​​​ +421 905 275 949

obchod@hour.sk