Outsourcing personalistiky

Agenda personálnych údajov? Nechajte ju na nás. O jej vedenie sa kompletne postaráme.

Vedenie personálnych údajov bezprostredne súvisí so spracovaním miezd. Zastrešujeme ho v dohodnutom rozsahu a termínoch podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka a v nadväznosti na externé spracovanie miezd


Vďaka externému spracovaniu personalistiky a miezd


 • ušetríte čas a náklady na personalistu,,
 • ste chránený pred únikom informácií o citlivých údajoch v rámci firmy,
 • nemusíte platiť za personálny softvér, jeho aktualizácie a licencie,
 • neriešite problém zastupiteľnosti,
 • sa zbavíte stresu a starostí z kontroly štátnych orgánov,
 • je vaša agenda spracovaná v súlade s platnou slovenskou legislatívou.

O čo sa postaráme my


 • zadanie nového zamestnanca do systému,
 • dodatky k pracovným zmluvám,
 • prihlášky, odhlášky na SP, ZP,
 • dohody o zrážke zo mzdy,
 • výstup zamestnanca,
 • štatistiky a reporty,
 • zmeny osobných údajov súvisiace s tvorbou Registračného listu FO,
 • ďalšie výstupy a úkony personálnej agendy.

Výhody riešenia


Optimalizácia a pružnosť

Sme pripravení promptne reagovať na vaše nové požiadavky a potreby. Procesy pre zabezpečenie vstupných a výstupných údajov sa snažíme neustále optimalizovať.

Garancia a zodpovednosť

Postaráme sa o korektné výstupy z miezd , v súlade s aktuálnou legislatívou a za spracovanie personálnej a mzdovej agendy nesieme plnú zodpovednosť.

Diskrétnosť a bezpečnosť

Pri práci s údajmi dodržujeme maximálnu diskrétnosť. Dbáme na to, aby vaše citlivé informácie boli vždy dostatočne zabezpečené a chránené. Súlad s GDPR je pre nás samozrejmosťou.

Zastupiteľnosť a istota

Pri komunikácii s úradmi (SP, ZP, DÚ, Inšpektorát práce) sa na nás môžete úplne spoľahnúť.

Efektívnosť a transparentnosť

Náklady za nami poskytované služby sú vám známe vopred so zárukou garancie ceny.

Flexibilita a variabilita

Spolupráca s nami je vždy prispôsobená vašim potrebám a požiadavkám.


Bude vás zaujímať

Outsourcing miezd

Externé spracovanie miezd

Čítať ďalej

Informujte sa o našej službe Outsourcing

Po vyplnení formuláru vás bude kontaktovať naše Oddelenie obchodu v čo najskoršom termíne.

Kto sa vám bude venovať?

Jana Musilová

Riaditeľka obchodu a marketingu

+421 907 917 435

obchod@hour.sk

Zobraziť na LinkedIn

Denisa Dériková

Obchodná manažérka

+421 910 537 760

obchod@hour.sk

Rastislav Sojak

Account manažér

+421 908 646 005

obchod@hour.sk