Účtovný softvér Mado

Účtovný softvér Mado je určený na spracovanie jednoduchej a podvojnej účtovnej agendy neziskových organizácií a občianskych združení.

Účtovný program pre jednoduchépodvojné účtovníctvo je špeciálne vyvinutý pre neziskové organizácie. Jeho výhoda spočíva najmä v predpripravených výkazoch a zostavách pre vyhodnocovanie projektov a k nim potrebných zdrojov.

So softvérom Mado sa pracuje jednoducho. Nie je potrebné náročné hardvérové vybavenie. Jeho možnosti v súčasnosti využíva viac ako 300 zákazníkov, spomedzi ktorých patrí veľké zastúpenie občianskym združeniam, cirkevným spoločenstvám, športovým klubom a iným neziskovým organizáciám.

Jednoduché účtovníctvo

Softvér podporuje spracovanie jednoduchého účtovníctva pre Windows v modifikáciách pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a je dostupné aj v špecifickej konfigurácii pre farnosti katolíckej cirkvi.

Rozsahom svojej funkčnosti a jednoduchosťou obsluhy plne pokrýva požiadavky na spracovanie agendy jednoduchého účtovníctva pre uvedené typy organizácií.

Podvojné účtovníctvo

Softvér podporuje spracovanie podvojného účtovníctva pre Windows v modifikáciách pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a je dostupné aj v špecifickej konfigurácii pre farnosti katolíckej cirkvi.

Rozsahom svojej funkčnosti a jednoduchosťou obsluhy plne pokrýva požiadavky na spracovanie agendy podvojného účtovníctva pre uvedené typy organizácií.

Dohodnite si konzultáciu k softvéru Mado.

Po vyplnení formuláru vás budeme kontaktovať v čo najskoršom termíne. 

Kto sa Vám bude venovať?

Zdenka Papšová

Konzultant metodik

V hlasovom systéme zvoľte klapku 3.


+421 41 286 15 15

papsova@hour.sk