Účtovný softvér MADO

Účtovný softvér MADO je určený na spracovanie jednoduchej a podvojnej účtovnej agendy neziskových organizácií a občianskych združení.

Účtovný program pre jednoduchépodvojné účtovníctvo je špeciálne vyvinutý pre neziskové organizácie. Jeho výhoda spočíva najmä v predpripravených výkazoch a zostavách pre vyhodnocovanie projektov a k nim potrebných zdrojov.

So softvérom MADO sa pracuje jednoducho. Nie je potrebné náročné hardvérové vybavenie. Jeho možnosti v súčasnosti využíva viac ako 300 zákazníkov, spomedzi ktorých patrí veľké zastúpenie občianskym združeniam, cirkevným spoločenstvám, športovým klubom a iným neziskovým organizáciám.

Jednoduché účtovníctvo

Softvér podporuje spracovanie jednoduchého účtovníctva pre Windows v modifikáciách pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a je dostupné aj v špecifickej konfigurácii pre farnosti katolíckej cirkvi.

Rozsahom svojej funkčnosti a jednoduchosťou obsluhy plne pokrýva požiadavky na spracovanie agendy jednoduchého účtovníctva pre uvedené typy organizácií.

Podvojné účtovníctvo

Softvér podporuje spracovanie podvojného účtovníctva pre Windows v modifikáciách pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a je dostupné aj v špecifickej konfigurácii pre farnosti katolíckej cirkvi.

Rozsahom svojej funkčnosti a jednoduchosťou obsluhy plne pokrýva požiadavky na spracovanie agendy podvojného účtovníctva pre uvedené typy organizácií.

Dohodnite si konzultáciu k softvéru MADO.

Po vyplnení formuláru vás bude kontaktovať naše Oddelenie obchodu v čo najskoršom termíne.

Kto sa Vám bude venovať?

Jana Musilová

Riaditeľka obchodu a marketingu

+421 907 917 435

obchod@hour.sk

Zobraziť na LinkedIn

Denisa Dériková

Obchodná manažérka

+421 910 537 760

obchod@hour.sk

Rastislav Sojak

Account manažér

+421 908 646 005

obchod@hour.sk