Vzdelávanie zamestnancov

Každý zamestnanec má potrebu vzdelávania sa  Modul Vzdelávanie zamestnancov komplexne zastrešuje oblasť vzdelávania v organizácii a pomáha zabezpečovať pripravenosť zamestnancov optimálne vykonávať ich prácu.

  Obsah modulu

  • evidencia plánu vzdelávania (vrátane nákladov na zamestnanca) a ďalších požiadaviek na vzdelávanie, 
  • evidencia vzdelávacích aktivít (typ školenia, dátum konania, dátum platnosti, zoznam účastníkov, náklady, hodnotenie, efektívnosť, ... ), 
  • evidencia preukazov, 
  • evidencia vzdelávacích organizácií (adresy, kontakty, ... ), 
  • evidencia oblastí vzdelávania a typov školení, 
  • evidencia hodnotiacich otázok, 
  • evidencia sledovania čerpania nákladov.
  vzdelavanie zamestnancov ilustracia

  Funkcie modulu

  • organizovanie, prehľad a vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít,
  • variabilné nastavenie hodnotiacich otázok s typom hodnotenia % alebo bodovo,
  • možnosť pridania zamestnanca do plánu alebo priamo vzdelávacej aktivity aj individuálne cez rolu zamestnanca,
  • plánovanie nákladov a rozpočtov na oblasti, strediská, resp. iné kategórie a porovnanie so skutočným čerpaním,
  • vytvorenie vzdelanostnej karty zamestnanca – prehľad o celom vzdelávacom procese (plány, školenia, preukazy),
  • kopírovanie plánov aj vzdelávacích aktivít,
  • automatická aktualizácia platnosti preukazu po absolvovaní vzdelávacej aktivity.

  Výstupy modulu

  • vzdelanostná karta zamestnanca,
  • prehľad platnosti školení a preukazov,
  • prezenčné listiny,
  • komplexný prehľad preukazov zamestnancov,
  • vyhodnotenie čerpania nákladov a počtov účastníkov oproti plánu, podľa rôznych kritérií,
  • porovnanie plánovaných školení s realizovanými (kontrola plnenia plánu),
  • kontrolná tlač účasti, resp. neúčasti zamestnancov na školeniach,
  • užívateľské prehľady do MS Excel a MS Word (evidencia plánov, absolvovaných školení, vzdelávacích organizácií, katalógu druhov školení ... ).

  Vybrané ukážky modulu Vzdelávanie zamestnancov


  Získajte viac informácií o module Vzdelávanie zamestnancov

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk