Hodnotenie zamestnancov

Dajte zamestnancom spätnú väzbu a zistite ich pohľad na ich výkon  Modul Hodnotenie zamestnancov komplexne pokrýva proces hodnotenia kompetencií, pracovného výkonu a správania zamestnanca, pričom zároveň umožňuje nastavenie rozvojového plánu zamestnanca.


  Obsah modulu

  • evidencia hodnotiacich období,
  • evidencia škál hodnotenia,
  • e-mailové notifikácie,
  • hodnotiace formuláre,
  • evidencia kritických vedomostí,
  • oblasti rozvoja,
  • evidencia vzťahov medzi hodnotiteľmi a hodnotenými.
  hodnotenie ilustracia

  Funkcie modulu

  • voľba typu hodnotiaceho procesu (vrátane alebo bez sebahodnotenia zamestnanca),
  • možnosť definície vlastných typov hodnotiacich škál,
  • hromadné alebo individuálne generovanie hodnotiacich formulárov,
  • nastavenie vzťahov medzi hodnotiteľmi a hodnotenými individuálne aj hromadne (exportom z MS Excel),
  • možnosť definície rôznych hodnotiacich období, s ľubovoľným počtom hodnotiacich formulárov na hodnoteného zamestnanca,
  • hromadné zmeny stavov hodnotiacich formulárov,
  • jednoduchá definícia hodnotiacich formulárov a ich obsahu.

  Výstupy modulu

  • hodnotiaci/sebahodnotiaci formulár,
  • prehľad nastavení hodnotiacich škál,
  • prehľad špecifických typov hodnotenia zamestnancov,
  • aktuálny prehľad stavu hodnotiacich formulárov zamestnancov,
  • výstup z hodnotiacich/sebahodnotiacich formulárov v sumárnom exporte do MS Excel,
  • export zobrazených údajov všetkých evidencií do MS Excel.

  Vybrané ukážky modulu Hodnotenie zamestnancov


  Získajte viac informácií o module Hodnotenie zamestnancov

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Key account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk