Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Postaráme sa o celkovú evidenciu a prehľad aktivít súvisiacich s BOZP

Každá práca je rôzne náročná, či už fyzicky alebo mentálne. Avšak vždy je dôležité zachovať bezpečnosť a ochranu zdravia. Aj to je dôvod, prečo každý zamestnanec pri nástupe absolvuje povinné školenie BOZP. Táto oblasť však obsahuje viacero údajov a dát, ktoré je dôležité evidovať a mať pod kontrolou.

Bezpečnosť a ochrana pod kontrolou

sledujte a evidujte dôležité aktivity súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia. Vďaka nášmu riešeniu môžete evidovať na jednom mieste:

Rizikové faktory

Rizikové pracovné miesta

Úrazy a ich príčiny

Lekárske prehliadky

súvisiace s BOZP, evidované v module Sociálna starostlivosť

Školenia súvisiace s BOZP

evidované v module Príprava zamestnancov

Nároky na rekondičné pobyty

podľa počtu odpracovaných dní / mesiacov / pracovných zmien

Choroby z povolania

Sklad ochranných pomôcok

Prideľovanie OOPP

Prehľady a protokoly


Neobjavujte objavené a využite protokoly pripravené v prostredí modulu pre maximálne zefektívnenie vašej práce. Protokol z merania, revízie, kontrolnej činnosti, to všetko môžete mať dostupné rýchlo a jednoducho. O všetko sa postaráme prostredníctvom modulu BOZP systému HUMAN.


viac o module BOZP

Pozor na exspiráciu


Niektoré osobné ochranné pomôcky majú svoju platnosť a exspiráciu. Aby sa nestalo, že platnosť pomôcky vyprší a nikto si to nevšimne, vytvorili sme riešenie, ktoré vám ponúka možnosť automatickej emailovej notifikácie o blížiacej sa exspirácii OOPP. Túto nadstavbu vám zabezpečí modul Komunikácia.


Viac o module Komunikácia

Vyberte si to najlepšie pre vás

Riešenie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci môžete využiť v našom produkte HUMAN spolu s ďalšími modulmi.

Human

Desktopové riešenie priamo vo vašom počítači. Zastrešuje všetky procesy personalistiky, miezd, riadenia ľudských zdrojov a dochádzky.

Moduly Human

Bezpečnosť pri práci

Všetko pre evidenciu a sledovanie aktivít súvisiacich s BOZP v IS HUMAN

Čítať ďalej

Komunikácia

Automatické notifikácie pre dôležité dátumy týkajúce sa HR v IS HUMAN

Čítať ďalej

Sociálna starostlivosť

Celkové zastrešenie aktivít sociálneho programu v informačnom systéme HUMAN

Čítať ďalej

Príprava zamestnancov

Majte prehľad o vzdelávaní vašich zamestnancov vďaka IS HUMAN

Čítať ďalej

Dohodnite si konzultáciu k riešeniu Sociálna starostlivosť

Po vyplnení formuláru Vás budeme kontaktovať do 24 hodín.

Kto sa Vám bude venovať?

Jana Musilová

Riaditeľka obchodu a marketingu

+421 907 917 435

obchod@hour.sk

Zobraziť na LinkedIn

Denisa Dériková

Obchodná manažérka

+421 910 537 760

obchod@hour.sk

Rastislav Sojak

Account manažér

+421 908 646 005

obchod@hour.sk