Updaty

Informačné systémy a softvérové riešenia pravidelne aktualizujeme podľa zmien v slovenskej legislatíve, trendoch na trhu a potrieb zákazníkov.

Vedenie a spracovanie personalistiky, miezd a účtovníctva podlieha zmenám zákonov a schváleniu nových nariadení. Naše riešenia a ich funkcionalitu preto prispôsobujeme aktuálne platnej legislatíve. Pravidelné aktualizácie - updaty vydávame pre informačné systémy Human, Humanet a účtovný softvér MADO

Kde si môžem stiahnuť Update pre HUMAN?


Každý nový update nájdete na stiahnutie v prostredí nášho ServiceDesk pod sekciou Update. 

Potrebujete sa so systémom ServiceDesk zoznámiť? Stiahnite si našu príručku.


Chcem vstúpiť do systému ServiceDesk

Aké informácie obsahuje update?

  • aktualizácie systému v súvislosti so zmenami v slovenskej legislatíve,
  • úpravy existujúcich funkcionalít,
  • nové produktové vylepšenia systému,
  • opravy systému.

Spôsob distribúcie závisí od typu softvéru


Inštalácia na vašom desktope

Pre informačný systém Human pripravujeme dva typy Update:

  • Malý Update súvisí s drobnými úpravami a zmenami v systéme. Môžete si ich stiahnuť a nainštalovať prostredníctvom nášho ServiceDesk do vášho počítača.Ku každému update pripájame sprievodný list s vysvetlivkami.
  • Veľký Update obsahuje komplexný zoznam vylepšenia systému a jednotlivých modulov s podrobným popisom. Jeho obsah zasielame priamo na inštalačnom DVD priamo k Vám alebo si ho môžete stiahnuť cez ServiceDesk .

Viac o systéme Human

Automatická aktualizácia online

  • V informačnom systéme Humanet aktualizácia prebehne automaticky. O update vás informujeme e-mailom s podrobným popisom zmien. Nemusíte nič inštalovať, vďaka cloudovému riešeniu pracujete hneď sPrávne. 
  • Rovnako, aj v účtovnom softvéri MADO systém aktualizujeme online za vás a upozorníme vás správou v programe. Informácie o zmenách, ktoré sa vás tykajú, si tak pozriete priamo v samotnom softvéri. 

Viac o systéme Humanet | MADO


Zmena v IS systéme

V systéme vznikne nová úprava alebo produktová novinka.

Vydanie Update

Aktualizácie sú vydané v novej verzii informačného systému.

Info a distribúcia

Zaslanie e-mailovej notifikácie o vydaní update, popis zmien a info o stiahnutí.

* O zmenách vás informujeme do poslednej bodky


Každý update obsahuje pripojený sprievodný list(Human) alebo podrobný popis(Humanet) k zmenám, ktoré obsahuje. Dokument pozostáva z detailného vysvetlenia zmien a obrázkové náhľady ich umiestnenia v informačnom systéme a rýchlo vám zodpovie všetky potrebné otázky.