Majetok

Aktuálny prehľad vášho majetku na pár klikov? Modul Majetok vám ho umožní.  Modul Majetok umožňuje evidenciu a sledovanie krátkodobého a dlhodobého majetku vašej spoločnosti.

  Obsah modulu

  • evidencia krátkodobého majetku,
  • evidencia dlhodobého majetku,
  • klasifikácia produkcie,
  • odpisové skupiny,
  • lokalizácia majetku.

  Funkcie modulu

  • vytváranie kariet majetku,
  • operácie s dlhodobým majetkom: obstaranie, zaradenie, zníženie a zvýšenie ceny, technické zhodnotenie, vyradenie a iný pohyb,
  • automatické vytvorenie účtovných a daňových odpisov,
  • hromadný prepočet odpisov,
  • automatické zaúčtovanie operácií s majetkom a odpisov do účtovníctva,
  • import z majetku z MS Excel.

  Výstupy modulu

  • karty majetku,
  • zoznam majetku,
  • zaraďovací a vyraďovací protokol,
  • prehľad odpisov,
  • podklady k inventarizácii, inventúrny súpis.

  Vybrané ukážky modulu Majetok


  Získajte viac informácií o module Majetok

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Obchodná manažérka

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Erik Figura

  Obchodný manažér

  +421 907 131 518

  obchod@hour.sk

  Peter Steinhübl

  obchod@hour.sk