Outsourcing

Nestíhate? O vaše účtovníctvo, personalistiku a mzdy sa postaráme. V plnom rozsahu a podľa dohodnutých podmienok.

Personalistika

Postaráme sa o všetky úkony, ktoré súvisia s evidenciou personálnych údajov zamestnanca a vyplývajú s pracovno-právneho vzťahu. Spracovanie vašich dát prebehne v súlade s ochranou osobných údajov a nariadenia GDPR.

Viac info

Mzdy

Zodpovednosť za spracovanie mzdovej agendy preberáme za vás v dohodnutom rozsahu a termínoch. Dôkladne sa nastavíme na vaše firemné procesy a konkrétne požiadavky. Vždy v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 

Viac info

Účtovníctvo

Spracovanie agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva ponúkame v rôznych modifikáciách. Pri plnom rozsahu zodpovednosti, pre rôzne podnikateľské aj neziskové subjekty.

Viac info

Výhody, ktoré oceníte


Optimalizácia a pružnosť

Sme pripravení promptne reagovať na vaše nové požiadavky a potreby. Procesy pre zabezpečenie vstupných a výstupných údajov sa snažíme neustále optimalizovať.

Garancia a zodpovednosť

Postaráme sa o korektné výstupy z miezd , v súlade s aktuálnou legislatívou a za spracovanie personálnej a mzdovej agendy nesieme plnú zodpovednosť.

Diskrétnosť a bezpečnosť

Pri práci s údajmi dodržujeme maximálnu diskrétnosť. Dbáme na to, aby vaše citlivé informácie boli vždy dostatočne zabezpečené a chránené. Súlad s GDPR je pre nás samozrejmosťou.

Zastupiteľnosť a istota

Pri komunikácii s úradmi (SP, ZP, DÚ, Inšpektorát práce) sa na nás môžete úplne spoľahnúť.

Efektívnosť a transparentnosť

Náklady za nami poskytované služby sú vám známe vopred so zárukou garancie ceny.

Flexibilita a variabilita

Spolupráca s nami je vždy prispôsobená vašim potrebám a požiadavkám.