Organizačné riadenie

Automatizované procesy súvisice s organizačným riadením vašej spoločnosti  Modul Organizačné riadenie slúži na sledovanie procesov, ktoré súvisia s organizačným riadením spoločnosti. Cieľom modulu je tieto procesy automatizovať v čo najväčšej miere, a tým tieto činnosti zjednodušiť a urýchliť.

  Obsah modulu

  • číselníky útvarov a pracovných miest, ktoré obsahujú všetky súvisiace položky, čím sa automatizuje zadávanie opakujúcich sa údajov a predchádza sa vzniku chýb,
  • organizačné schémy vrátane zamestnancov (aj externých) s možnosťou definovať vzťahy nadriadenosti a podriadenosti,
  • automatická aktualizácia schém podľa personálnych údajov,
  • tvorba popisov pracovných miest, ktoré obsahujú aj odborné a osobnostné požiadavky na zamestnanca na konkrétnom pracovnom mieste,
  • prehľad obsadenosti jednotlivých pracovných miest.

  Výstupy modulu

  • tabuľkové počty pracovných miest,
  • obsadenosť jednotlivých pracovných miest.

  Vybrané ukážky modulu Organizačné riadenie


  Získajte viac informácií o module Organizačné riadenie

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk