Organizačné riadenie

Procesy súvisiace s organizačným riadením spoločnosti rýchlo a jednoducho



  Modul Organizačné riadenie slúži na sledovanie procesov, ktoré súvisia s organizačným riadením spoločnosti. Cieľom modulu je tieto procesy automatizovať v čo najväčšej miere, a tým tieto činnosti zjednodušiť a urýchliť.

  Obsah modulu

  • číselníky útvarov a pracovných miest (aj v cudzom jazyku), ktoré obsahujú všetky súvisiace položky (KZAM, funkcia a pod.), čím sa automatizuje zadávanie opakujúcich sa údajov a predchádza sa vzniku chýb,
  • organizačné schémy vrátane zamestnancov (aj externých) s možnosťou definovať vzťahy nadriadenosti a podriadenosti,
  • automatická aktualizácia schém podľa personálnych údajov,
  • tvorba popisov pracovných miest, ktoré obsahujú aj odborné a osobnostné požiadavky na zamestnanca na konkrétnom pracovnom mieste,
  • prehľad obsadenosti jednotlivých pracovných miest.

  Výstupy modulu

  • tabuľkové počty pracovných miest,
  • obsadenosť jednotlivých pracovných miest.

  Vybrané ukážky modulu Organizačné riadenie


  Získajte viac informácií o module Organizačné riadenie

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?