Modul Personálne údaje eviduje všetky základné informácie o zamestnancoch, ktoré umožňujú ich následné ďalšie spracovanie vo všetkých ostatných moduloch systému.


  Obsah modulu

  • osobné a personálne údaje, vrátane evidencie jazykových znalostí, dosiahnutého vzdelania, ... ,
  • evidencia všetkých údajov, ktoré súvisia s pracovnoprávnym vzťahom, vrátane mzdových nárokov zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy (príp. z tarifných tabuliek), dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, príp. iného vzťahu,
  • evidencia pracovnej funkcie a pracovného miesta,
  • údaje o zrážkach zo mzdy zamestnanca,
  • evidencia uchádzačov o zamestnanie.
  personalne udaje ilustracia

  Funkcie modulu

  • rýchle a jednoduché pridanie nového zamestnanca vyplnením osobnej karty,
  • možnosť nastavenia trvalého vymazania vybraných osobných údajov zamestnanca po ukončení PP,
  • vytvorenie súbežných pracovných pomerov,
  • vytvorenie a priradenie turnusu podľa rozvrhu pracovných zmien zamestnancov,
  • rozdelenie zamestnancov do skupín podľa potrieb používateľa (napr. na strediská, zákazky, projekty, útvary), s možnosťou definovania rôznych typov používateľských prístupov,
  • spracovanie dát viacerých firiem,
  • jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie podľa rôznych kritérií,
  • možnosť práce s viacerými zamestnávateľmi, príp. organizačnými subjektami,
  • možnosť importu nových zamestnancov z MS Excel, a to buď hromadne, alebo jednotlivo z osobnej karty vyplnenej mimo systému Humanet.

  Výstupy modulu

  • pracovná zmluva,
  • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce, o brigádnickej práci študentov, o pracovnej činnosti, o hmotnej zodpovednosti,
  • zápočtový list,
  • registračný list fyzickej osoby v listinnej aj elektronickej forme,
  • oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie v listinnej aj elektronickej forme,
  • zostatky dovoleniek s možnosťou zobrazenia nákladov na minuloročnú alebo tohtoročnú dovolenku,
  • rozhodnutia o plate pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 s možnosťou použitia vlastnej predlohy vo formáte DOCX, ...

  Vybrané ukážky modulu Personálne údaje


  Získajte viac informácií o module Personálne údaje

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk