Spracovanie dochádzky

Nastavte si spracovanie podľa vlastných požiadaviek a preferencií  Modul Spracovanie dochádzky komplexne zastrešuje evidenciu pracovného času zamestnanca a zabezpečuje jeho automatické spracovanie podľa užívateľsky definovateľných nastavení.


  Obsah modulu

  • evidencia dochádzky zamestnancov, 
  • plánovanie dochádzky a pohotovosti, 
  • evidencia nadčasovej práce, 
  • plán dovoleniek, 
  • evidencia krátkodobých a dlhodobých pracovných neschopností zamestnancov, 
  • evidencia pridelení dochádzkovych kariet, 
  • evidencia dochádzkovych zmien, 
  • evidencia dochádzkovych kalendárov, 
  • sumárne položky a mesačné kontá.
  dochadzka ilustracia

  Funkcie modulu

  • hromadné plánovanie dochádzky a pohotovostí zamestnancov po strediskách, prípadne za celú organizáciu,
  • definovateľný schvaľovací proces a možnosť viacúrovňového schvaľovania dochádzky,
  • hromadné a individuálne schvaľovanie dochádzky,
  • automatický import žiadaniek z modulu schvaľovanie (ne)prítomností,
  • možnosti časových korekcií/zaokrúhľovaní príchodov a odchodov z práce podľa politiky spoločnosti,
  • široké spektrum nastavenia výpočtov nad dochádzkovými dátami s ich následnou sumarizáciou,
  • automatická synchronizácia osobných údajov s modulom personálne údaje,
  • nastavenie nadriadenosti a podriadenosti individuálne aj hromadne exportom z MS Excel.

  Výstupy modulu

  • prehľad aktuálne prítomných/neprítomných zamestnancov na pracovisku,
  • prehľady dochádzkových záznamov zamestnancov organizácie,
  • prehľady sumárnych položiek za definovateľné obdobia (deň, týždeň, mesiac, rok, vybrané obdobie),
  • mesačný protokol vyhodnotenej dochádzky,
  • zostava na sledovanie dodržiavania nepretržitého odpočinku zamestnancov,
  • zostava na stanovenie nároku zamestnanca na rekondičný pobyt,
  • zostava nadčasovej práce zamestnanca,
  • zostava porovnávajúca plán dochádzky, nasnímaných transakcií a skutočne vyhodnotenej dochádzky zamestnancov,
  • harmonogramy pracovných kalendárov,
  • export zobrazených údajov všetkých evidencií do MS Excel.

  Vybrané ukážky modulu Spracovanie dochádzky


  Získajte viac informácií o module Spracovanie dochádzky

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk