Hotline

Pre našich zákazníkov chceme byť vždy dostupní a pripravení pomôcť.

Linka zákazníckej podpory - Hotline vám umožní získať informácie a riešiť všetky požiadavky súvisiace s našimi softvérovými riešeniami. Stačí zavolať na 041 / 286 15 15 a naši konzultanti Vám radi  pomôžu a poskytnú potrebné informácie.

Náš Hotline zastrešuje tri hlavné oblasti:

Užívateľský hotline

Poskytovanie informácií o užívateľskej obsluhe našich softvérov:

  • Informačný systém Human
  • Informačný systém Humanet
  • MADO

Technická podpora

Služba zastrešuje poskytovanie:

  • technických informácií o našich softvéroch,
  • riešenie technických problémov (napr. so správne nastavením databázy, jej zálohovanie, konfigurácia systému, nastavenie prístupových práv, ...)

Služby zákaznickeho centra

Požiadavky súvisiace s:

  • organizáciou hromadných a individuálnych školení
  • realizáciou individuálnych úprav 
  • distribúciou update
  • realizáciou servisných zásahov
  • riešením reklamácií

Ako to funguje?

Proces služby Hotline je jednoduchý a automatizovaný tak, aby hovor prebehol komfortne pre vás aj našich konzultantov.

 041 / 286 15 15

Po vytočení čísla vás privíta hlasový systém (IVR), ktorý vás bude ďalej navigovať.

Hlasový systém (IVR)

Podľa druhu vašej požiadavky zadáte voľby, ktoré vám hlasový systém ponúkne.

Konzultant na linke

Ak ste postupovali správne, ozve sa náš konzultant a pomôže vám nájsť riešenie.

Naši konzultanti popri poskytovaní služby Hotline pracujú na našich systémoch dennodenne. Vo svojej dlhoročnej praxi sa stretávajú s rôznymi situáciami, a preto na vašu otázku dokážu pohotovo zareagovať a poradiť vám.

Volajte na aktuálne Hotline číslo 

041 / 286 15 15

v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod.


V prípade, že váš telefón nepodporuje tónovú voľbu alebo nezadáte žiadnu voľbu do 5 sekúnd, bude Váš hovor automaticky presmerovaný priamo na Zákaznícke centrum. 

Príklad z praxe

Potrebujete informáciu o obsluhe informačného systému Human - oblasť Personalistika a mzdy: Ako spustiť hromadnú tlač miezd.


Vytočíte telefónne číslo Hotline. Po prijatí hovoru systémom stlačíte na Vašom telefóne číslo 1(voľba pre systém Human), následne opäť 1(voľba pre požiadavky z oblasti Personalistiky a miezd) a na druhej strane hovoru sa vám ozve náš konzultant. 

Štruktúra automatického hlasového systému (IVR)

Vyberte si voľbu pre Hotline podľa oblasti a riešenia, do ktorej spadá vaša požiadavka. Aktuálna štruktúra je platná od 8.1.2018.

Štruktúra automatického hlasového systému (IVR)

Nemôžete sa dovolať?

V prípade, že napriek stlačeniu príslušného tlačidla na Vašom telefóne nezaeviduje call centrum vašu požiadavku, je potrebné zmeniť nastavenie Vášho telefónu alebo pred samotným výberom jednotlivých volieb prepnúť telefón do iného režimu, napr. stlačením niektorého tlačidla. V týchto situáciách kontaktujte kolegu zabezpečujúceho správu telekomunikačnej techniky vo vašej spoločnosti alebo priamo dodávateľa telekomunikačných služieb