Schvaľovací proces

Nástroj pre zadávanie, evidenciu a elektronický schvaľovací proces rôznych typov „formulárových“ požiadaviek.
  Nástroj pre zadávanie, evidenciu a elektronický schvaľovací proces rôznych typov „formulárových“ požiadaviek.

  Čo dokáže modul

  Schvaľovací proces?


  Tento modul zefektívňuje rôzne „schvaľovacie“ procesy vo firme, či už z pohľadu evidencie požiadaviek (na jednom mieste, v elektronickej podobe), alebo z pohľadu zjednodušenia a zrýchlenia schvaľovacieho procesu danej požiadavky. V neposlednom rade zefektívňuje realizáciu schválenej požiadavky.


  Schvalovaci proces podmoduly

  Funkcie modulu

  Modul umožňuje evidenciu rôznych typov požiadaviek, definovanie oprávnení na ich pridávanie, jednoduchý prístup, možnosť hromadného schvaľovania, automatického schvaľovania, notifikácie či históriu a pod. Dôležitá je tiež možnosť užívateľského nastavenia „schvaľovacích“ procesov k jednotlivým typom požiadaviek. Modul Schvaľovací proces umožňuje pri zapnutom module Organizačné riadenie vyhľadávať účastníkov procesu cez organizačnú štruktúru, sprístupniť požiadavky podriadených zamestnancov nadriadeným.

  Výstupy modulu

  Tento modul umožňuje tvorbu vlastných zostáv. Riadkové tlačové zostavy - možnosť tlače rôznych prehľadov požiadaviek do súboru vo formáte xlsx, pdf alebo csv. Formulárové tlačové zostavy - možnosť tlače požiadavky do rôznych formulárov (tlačív) vo formáte pdf alebo docx súboru.


  Získajte viac informácií o module Reporting

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Key account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk