Modul Kľúčové výkonnostné ukazovatele zastrešuje proces hodnotenia zamestnancov na základe plnenia cieľov stanovených prostredníctvom výkonnostných ukazovateľov (KPI). 


    Obsah modulu

    • evidencia hodnotiacich období – mesačných, kvartálnych, polročných a ročných období,
    • evidencia rôznych typov preddefinovaných cieľov (priamy cieľ, škála, krivka, podciele),
    • hodnotiace škály,
    • hodnotiace formuláre,
    • evidencia zamestnancov odmeňovaných kľúčovými výkonnostnými ukazovateľmi,
    • e-mailové notifikácie,
    • evidencia vzťahov medzi hodnotiteľmi a hodnotenými.
    KPI ilustracia

    Funkcie modulu

    • hromadné a individuálne generovanie hodnotiacich formulárov,
    • prehľad hodnotiacich formulárov za všetkých podriadených zamestnancov,
    • variabilita definovania cieľov v rámci každého hodnotiaceho formulára,
    • možnosť kopírovania cieľov,
    • nastavenie vzťahov medzi hodnotiteľmi a hodnotenými individuálne aj hromadne (exportom z MS Excel),
    • možnosť hromadného vyhodnotenia povinného cieľa administrátorom modulu,
    • možnosť pridávania príloh v rámci hodnotiaceho formulára hodnoteným aj hodnotiteľom,
    • nastavenie rôznych typov schvaľovacieho procesu na základe hodnotiaceho obdobia,
    • definovanie vlastných textov notifikácií na základe schvaľovacieho procesu,
    • výpočet odmeny na základe percentuálneho plnenia cieľov,
    • export odmien do mzdového modulu.
    • možnosť zastúpenia hodnotiteľa iným užívateľom.

    Výstupy modulu

    • prehľad kľúčových ukazovateľov výkonnosti zamestnanca,
    • prehľad variabilných zložiek mzdy zamestnancov,
    • export prehľadu ročných hodnotení do MS Excel,
    • užívateľské prehľady do MS Excel a MS Word (zoznam hodnotiacich formulárov, export cieľov, hodnotiteľ a jeho hodnotení zamestnanci, ... ),
    • export zobrazených údajov všetkých evidencií do MS Excel.

    Vybrané ukážky modulu Kľúčové výkonnostné ukazovatele


    Získajte viac informácií o module Kľúčové výkonnostné ukazovatele

    Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

    Kto sa vám bude venovať?

    Jana Musilová

    Riaditeľka obchodu a marketingu

    +421 907 917 435

    obchod@hour.sk

    Zobraziť na LinkedIn

    Denisa Dériková

    Obchodná manažérka

    +421 910 537 760

    obchod@hour.sk

    Anežka Oravcová

    Obchodná manažérka

    +421 905 275 941

    obchod@hour.sk

    Zobraziť na LinkedIn