Modul Kľúčové výkonnostné ukazovatele zastrešuje proces hodnotenia zamestnancov na základe plnenia cieľov stanovených prostredníctvom výkonnostných ukazovateľov (KPI). 


  Obsah modulu

  • evidencia hodnotiacich období – mesačných, kvartálnych, polročných a ročných období,
  • evidencia rôznych typov preddefinovaných cieľov (priamy cieľ, škála, krivka, podciele),
  • hodnotiace škály,
  • hodnotiace formuláre,
  • evidencia zamestnancov odmeňovaných kľúčovými výkonnostnými ukazovateľmi,
  • e-mailové notifikácie,
  • evidencia vzťahov medzi hodnotiteľmi a hodnotenými.
  KPI ilustracia

  Funkcie modulu

  • hromadné a individuálne generovanie hodnotiacich formulárov,
  • prehľad hodnotiacich formulárov za všetkých podriadených zamestnancov,
  • variabilita definovania cieľov v rámci každého hodnotiaceho formulára,
  • možnosť kopírovania cieľov,
  • nastavenie vzťahov medzi hodnotiteľmi a hodnotenými individuálne aj hromadne (exportom z MS Excel),
  • možnosť hromadného vyhodnotenia povinného cieľa administrátorom modulu,
  • možnosť pridávania príloh v rámci hodnotiaceho formulára hodnoteným aj hodnotiteľom,
  • nastavenie rôznych typov schvaľovacieho procesu na základe hodnotiaceho obdobia,
  • definovanie vlastných textov notifikácií na základe schvaľovacieho procesu,
  • výpočet odmeny na základe percentuálneho plnenia cieľov,
  • export odmien do mzdového modulu.
  • možnosť zastúpenia hodnotiteľa iným užívateľom.

  Výstupy modulu

  • prehľad kľúčových ukazovateľov výkonnosti zamestnanca,
  • prehľad variabilných zložiek mzdy zamestnancov,
  • export prehľadu ročných hodnotení do MS Excel,
  • užívateľské prehľady do MS Excel a MS Word (zoznam hodnotiacich formulárov, export cieľov, hodnotiteľ a jeho hodnotení zamestnanci, ... ),
  • export zobrazených údajov všetkých evidencií do MS Excel.

  Vybrané ukážky modulu Kľúčové výkonnostné ukazovatele


  Získajte viac informácií o module Kľúčové výkonnostné ukazovatele

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk