Modul Výkonnostné odmeny zastrešuje oblasť rozdeľovania odmien z rozpočtu hierarchicky podľa organizačnej štruktúry spoločnosti na základe hodnotení definovaných ukazovateľov alebo správania zamestnancov. 


  Obsah modulu

  • evidencia ukazovateľov hodnotenia a ich skupín,
  • evidencia škál hodnotenia správania a ich skupín,
  • evidencia prideľovania skupín ukazovateľov alebo správaní,
  • evidencia zamestnancov odmeňovaných výkonnostnou odmenou,
  • evidencia vzťahov medzi hodnotiteľmi a hodnotenými.
  vykonnostne odmeny ilustracia

  Funkcie modulu

  • hierarchické rozdeľovanie rozpočtu – na zamestnancov, na organizačné jednotky,
  • v rámci inicializácie prerozdeľovania prednastavené 100% plnenie ukazovateľov na zamestnancovi,
  • prenášanie nevyčerpaného rozpočtu v rámci mesiacov,
  • variabilné vyhodnotenie každého zamestnanca v rámci rozpočtu danej organizačnej jednotky,
  • hodnotenie zamestnancov prostredníctvom zadania priznanej výkonnostnej odmeny na ukazovateľ alebo zvolením percentuálneho plnenia podľa preddefinovanej škály,
  • hromadné odsúhlasenie odmien pre konkrétnu organizačnú jednotku,
  • nastavenie vzťahov medzi hodnotiteľmi a hodnotenými individuálne aj hromadne (exportom z MS Excel),
  • možnosť zastúpenia hodnotiteľa iným užívateľom.

  Výstupy modulu

  • tlač hodnotení za príslušné ukazovatele zamestnanca a ich percentuálne plnenie,
  • tlač finančných prostriedkov,
  • štatistické výstupy percentuálneho plnenia ukazovateľov s možnosťou podrobnejšieho členenia,
  • tlač pridelených finančných prostriedkov za zvolenú úroveň, alebo všetkých podriadených zamestnancov,
  • export zobrazených údajov všetkých evidencií do MS Excel.

  Vybrané ukážky modulu Výkonnostné odmeny


  Získajte viac informácií o module Výkonnostné odmeny

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Obchodná manažérka

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manager

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk