Informačný systém Human

Náš informačný systém dokáže spoľahlivo zastrešiť každú časť vašej HR agendy

Informačný systém HUMAN zastrešuje všetky procesy personalistiky, miezd, riadenia ľudských zdrojov a dochádzky. Významným spôsobom zjednodušuje prácu HR oddelenia a zefektívňuje fungovanie celej spoločnosti.


Hlavné výhody systému HUMAN

Modularita

Systém tvoria jednotlivé moduly. Ich kombináciou vám navrhneme systém, ktorý pokryje vaše aktuálne potreby. Váš Human vám vyskladáme na mieru. 

Nestratíte prehľad

V systéme HUMAN sledujete evidenciu v časovej postupnosti. Získavate prehľad o rozvoji zamestnanca, jeho mzde, absolvovaných školeniach, zaradenia v rámci organizačnej štruktúry či jeho pohybe v spoločnosti.

Flexibilita

So systémom Human získavate možnosť vytvárať nové položky a triedenia alebo individuálne úpravy systému na základe konkrétnych potrieb.

Aktuálnosť

Naši metodici sa starajú o pravidelnú aktualizáciu (Update) systému podľa platnej legislatívy. S vašimi údajmi pracujete vždy sPrávne.

Vlastné výstupy a zostavy

Okrem bežných zostáv pre personalistiku a mzdy obsahuje HUMAN štatistiky požadované Štatistickým úradom Slovenskej republiky a štatistiky TREXIMA. Tlač zostáv do MS Excel a MS Word hromadne či individuálne sú samozrejmosťou.

Aktívna podpora

Naši konzultanti vám pomôžu počas implementácie programu i po nej. Na našu telefonickú službu HOTLINE a technickú podporu sa môžete spoľahnúť počas implementácie i po nej.

Ďalšie výhody

Zdieľanie kmeňových údajov

Osobné údaje automaticky dostupné pre každý modul systému.

História

Možnosť sledovania predošlých úprav v systéme. 

Prepojiteľnosť

Možnosť prepojenia s dochádzkovým a účtovným systémom.

Všetky moduly systému HUMAN

Personálne údaje
Spracovanie miezd
Personálny útvar
Získavanie zamestnancov
Adaptácia
Príprava zamestnancov
Komunikácia
Organizačné riadenie
Bezpečnosť pri práci
Vnútropodniková mobilita
Autorské honoráre
Sociálna starostlivosť
Hodnotenie

Aké sú možnosti nadstavby systému?

Užitočné funkčnosti, ktoré ponúkajú jednotlivé moduly, vieme obohatiť rozšírením o moduly online systému eHuman a dochádzkovým riešením Human časový manažér.

Kombinácia modulov zvýši efektivitu firemných procesov a významne ušetrí čas nielen na vašom personálnom oddelení, ale naprieč celou spoločnosťou. 

Systém eHJuman

Dohodnite si konzultáciu k systému HUMAN

Po vyplnení formuláru vás bude kontaktovať naše Oddelenie obchodu v čo najskoršom termíne. 

Kto sa Vám bude venovať?

Jana Musilová

Riaditeľka obchodu a marketingu

+421 907 917 435

obchod@hour.sk

Zobraziť na LinkedIn

Denisa Dériková

Obchodná manažérka

+421 910 537 760

obchod@hour.sk

Rastislav Sojak

Account manažér

+421 908 646 005

obchod@hour.sk