Pokladňa

Predaj tovaru evidovanom prostredníctvom elektronických registračných pokladníc.  Modul Pokladňa je určený na spracovanie operácií súvisiacich s predajom tovaru evidovanom prostredníctvom elektronických registračných pokladníc.

  Funkcie modulu

  • vklad a výber hotovosti,
  • prijatie a vrátenie zálohy,
  • predaj cez dodací list,
  • úhrada faktúr, dobropisov, storna,
  • uplatnenie zálohy,
  • prepojenie s modulmi Sklad a Fakturácia.

  Podporované pokladnice

  registračná pokladnica ELCOM:

  • Euro-50T Mini,
  • Euro-50TE Mini,
  • Euro-50 Casch,
  • Euro-50 Medi,
  • Euro-50 Smart,
  • Euro-150TE Flexy,
  • Euro-150TX Flexy,
  • Euro-150TE Flexy Plus,

  fiškálny modul Varos Ft4000.


  Vybrané ukážky modulu Pokladňa


  Získajte viac informácií o module Majetok

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk