Organizačné riadenie

Zmena v organizačnej štruktúre spoločnosti jednoducho a rýchlo  Modul Organizačné riadenie sleduje procesy, ktoré súvisia s organizačným riadením spoločnosti (pracovné miesta, útvary, organizačné schémy, špecifikácie PM, ... ), a zároveň tieto procesy v čo najväčšej miere automatizuje.

  Obsah modulu

  • grafické a systemizačné schémy – organizačné, útvarové, funkčné, projektové,
  • evidencia požiadaviek na pracovné miesta – karty pracovných miest (požadované vzdelanie, jazyky, IT zručnosti, pracovná náplň, ...),
  • evidencia skutočných znalostí a zručností zamestnancov (vzdelanie, jazyky, IT zručnosti, administratívne zručnosti, ...),
  • evidencia pracovných pomôcok a ich prideľovanie zamestnancom,
  • evidencia útvarov (resp. sekcií, divízií, oddelení a pod.),
  • evidencia pracovných miest.
  modul-organizacne-riadenie-ilustracia

  Funkcie modulu

  • plánovanie stavov zamestnancov na pracovných miestach (systemizácia pracovných miest – identifikovanie počtu voľných pracovných miest),
  • prideľovanie pracovných pomôcok zamestnancom,
  • možnosť hromadného definovania povinných školení,
  • možnosť tlače cudzojazyčných organizačných schém ako i schém s fotografiami zamestnancov,
  • možnosť hromadného definovania pracovných pomôcok povinných z titulu pracovného miesta (prepojenie s modulom BOZP),
  • automatická aktualizácia organizačných schém,
  • prepojenie s portálom ISTP – možnosť nahlasovania voľných pracovných pozícií priamo na portál ISTP,
  • možnosť pripojenia prílohy k zamestnancovi – karta pracovného miesta.

  Výstupy

  • možnosť tlače rôznych zostáv do MS Excel (prehl'ad organizačného zaradenia zamestnancov, všetkých pridelených pracovných pomôcok, útvarov, pracovných miest, pracovných pomôcok z titulu pracovného miesta, ...),
  • možnosť tlače rôznych formulárov do MS Word (karta pracovného miesta, karta zamestnanca, protokol o odovzdaní pracovných pomôcok, ...),
  • grafické organizačné schémy,
  • porovnávacia matica znalostí zamestnancov (porovnanie požadovaného vzdelania so skutočnými znalosťami zamestnancov),
  • karta pracovného miesta, ...


  Získajte viac informácií o module Organizačné riadenie

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa Vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk