Autorské honoráre

Využívate autorské diela zamestnancov? Pomôžeme vám s evidenciou či vyplácaním.  Modul Autorské honoráre umožňuje získať evidenciu a prehľad vyplácania zamestnancov, s ktorými organizácia uzavrela zmluvu o vytvorení autorského diela.


  Obsah modulu

  • evidencia autorských honorárov,
  • databáza redaktorov,
  • databáza honorárov za jednotlivých redaktorov,
  • deponované honoráre,
  • evidencia záväzkov.
  autorske honorare ilustracia

  Funkcie modulu

  • výpočet dane a odvodov do kultúrnych, literárnych či iných fondov,
  • úhrada honorárov cez SEPA platby.

  Výstupy modulu

  • tlače za časopisy,
  • tlač ročných potvrdení,
  • bilancia honorárov,
  • mesačné prehľady,
  • záznamy o prehľade do literárneho a výtvarného fondu.


  Získajte viac informácií o module Autorské honoráre

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Key account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk