Spracovanie miezd

Profesionálna podpora pre vaše mzdy  Modul Spracovanie miezd predstavuje komplexné riešenie výpočtu miezd od odpracovanej doby a neprítomnosti, cez odmeňovanie, dane a odvody až po sumu k výplate. To všetko pre všetky typy pracovnoprávnych vzťahov a vždy v súlade s platnou legislatívou. Modul je jednoducho prepojiteľný tak s modulom dochádzky, ako aj s rôznymi externými riešeniami pre oblasť dochádzky, účtovníctva, evidencie stravy a pod.


  Obsah modulu

  • rôzne možnosti evidencie a výpočtu príplatkov, odmien, dividend a ďalších zložiek mzdy, vrátane rôznych druhov zrážok zo mzdy,
  • evidencia odpracovaných nariadených a dohodnutých nadčasov.
  spracovanie miezd ilustracia

  Funkcie modulu

  • automatizovaný výpočet dovoleniek, nemocí, exekúcií, príplatkov, ... ,
  • hromadné napÍňanie mzdových položiek vrátane importu z MS Excel,
  • jednoduché vyplnenie pracovného kalendára s presnosťou na minúty,
  • možnosť rozúčtovania miezd zamestnancov na strediská, zákazky, či podľa ďalších kritérií,
  • zohľadnenie rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času s možnosťou práce na rôzne úväzky,
  • možnosť vykonania opravy do minula do predchádzajúcich mesiacov s automatickým započítaním rozdielov do mzdy aktuálneho mesiaca,
  • výpočet mzdy za jedného zamestnanca, vybranú skupinu alebo hromadne za celú organizáciu,
  • možnosť realizácie konta pracovného času, vrátane výstupných zostáv a príp. vyrovnania, 
  • možnosť zapracovania individuálnych úprav výpočtu mzdy.

  Špecifické funkcie

  • výpočet hrubej mzdy z požadovanej čistej mzdy,
  • možnosť rozpočítať príjmy na účely sociálneho poistenia aj do obdobia neevidovaného v systéme Human,
  • možnosť zadania dovolenkových nárokov nad rámec Zákonníka práce,
  • možnosť odosielania formulárov elektronicky,
  • celé spracovanie RZD (Žiadosť, RZD, Vyhlásenie k 2%, Potvrdenie o zaplatení dane),
  • zápočtový list.

  Výstupy modulu

  • evidenčný list dôchodkového poistenia, spracovanie aj do xml súboru,
  • mzdový list zamestnanca s možnosťou exportu do MS Excel,
  • potvrdenie o zdaniteľnej mzde,
  • potvrdenie pre nárok na nemocenskú dávku,
  • potvrdenie pre nárok na dávku v nezamestnanosti,
  • podklad pre tvorbu sociálneho fondu,
  • tlač rozdielov vymeriavacích základov oproti hrubej mzde zamestnanca,
  • príkazy na úhradu v listinnej alebo elektronickej podobe, 
  • elektronické výplatne pásky s možnosťou ich chránenia heslom a automatickej distribúcie všetkým alebo vybraným zamestnancom,
  • výplatné pásky s možnosťou úpravy niektorých častí,
  • ...


  Získajte viac informácií o module Spracovanie miezd

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa Vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Key account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk