Bezpečnosť pri práci

Nezabudnite na dôležitosť bezpečnosti a ochrany pri práci  Modul Bezpečnosť pri práci pokrýva oblasť evidencie a sledovania aktivít súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v spoločnosti. Modul taktiež umožňuje sledovanie vzniku nárokov na rekondičné pobyty zamestnancov podľa zákonom alebo spoločnosťou definovaných podmienok.


  Obsah modulu

   • evidencia rizikových faktorov a rizikových pracovných miest,
   • evidencia aktivít súvisiacich s BOZP (kontrolné činnosti, merania, revízie),
   • evidencia úrazov a ich príčin,
   • evidencia chorôb z povolania,
   • sklad osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP),
   • prehľady lekárskych prehliadok súvisiacich s BOZP (evidovaných v module Sociálna starostlivosť) a prehľady školení súvisiacich s BOZP (evidovaných v module Príprava zamestnancov).

    Funkcie modulu

    • sledovanie nárokov na rekondičné pobyty podľa počtu odpracovaných dní / mesiacov / pracovných zmien / ...,
    • prideľovanie OOPP zamestnancov z titulu pracovného miesta, hromadné prideľovanie OOPP,
    • kontrola platnosti pridelených OOPP s možnosťou automatickej e-mailovej notifikácie (v kombinácii s modulom Komunikácia) o blížiacom sa dátume exspirácie,
    • kontrola minimálnej skladovej zásoby OOPP s možnosťou automatickej e-mailovej notifikácie (v kombinácii s modulomKomunikácia) o blížiacom sa vyčerpaní skladovej zásoby,

    Výstupy modulu

    • štatistický prehľad zamestnancov na rizikových pracovných miestach,
    • prehľad rizikových faktorov a stupňov ich pôsobenia na jednotlivých pracovných miestach,
    • prehľad zamestnancov s nárokom na rekondičný pobyt,
    • prehľady pridelených OOPP,
    • protokol prevzatia a odovzdania OOPP,
    • komplexná karta BOZP zamestnanca,
    • oznámenie poistnej udalosti pre SP,
    • hlásenie úrazu na účely nemocenského,
    • užívateľské prehľady do MS Excel a MS Word (napr. protokol z merania, revízie, kontrolnej činnosti, záznam úrazu, ...).


    Získajte viac informácií o module Bezpečnosť pri práci

    Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

    Kto sa vám bude venovať?

    Jana Musilová

    Riaditeľka obchodu a marketingu

    +421 907 917 435

    obchod@hour.sk

    Zobraziť na LinkedIn

    Denisa Dériková

    Obchodná manažérka

    +421 910 537 760

    obchod@hour.sk

    Rastislav Sojak

    Key account manažér

    +421 908 646 005

    obchod@hour.sk