Vnútropodniková mobilita

Všetky kroky mobility na jednom mieste  Modul Vnútropodniková mobilita umožňuje sledovanie procesov súvisiacich s pracovným pohybom – MOBILITOU (napr. prijatie nového zamestnanca) a efektívnejšie sledovanie realizácie jednotlivých krokov týchto procesov (dátum ich splnenia, dokumenty s nimi súvisiace a pod.), a tým ich pomáha zjednodušiť a sprehľadniť.


  Obsah modulu

  • evidencia mobilít, postupnosti krokov a dokumentov pre príslušné typy mobilít: nástup, zastupovanie, preradenie, vedľajšia pracovná činnosť, výstup, ...,
  • vzájomné väzby medzi jednotlivými krokmi a dokumentmi,
  • prehľady krokov a možnosť spätnej kontroly procesov a dokumentov,
  • evidencia zamestnancov a všetkých ich mobilít za obdobie trvania pracovného pomeru.
  vnutropodnikova-mobilita-ilustracia

  Funkcie modulu

  • evidencia pohybov (mobilít) zamestnancov formou sledovania postupnosti ich krokov, ktoré musí zodpovedný zamestnanec zabezpečiť na sledovanie všetkých formálnych náležitostí,
  • evidencia interných, resp. externých dokumentov súvisiacich s krokom mobility (dátum ich prijatia, resp. vydania zamestnancovi),
  • možnosť tlače interných aj externých dokumentov priamo z daného kroku mobility priradenej zamestnancovi,
  • prehľad počtu jednotlivých mobilít v zvolenom období,

  Výstupy

  • štatistický prehľad pohybov zamestnancov (mobilít) v MS Excel (vrátane grafického znázornenia),
  • možnosť tlače formulárov do MS Word (karta zamestnanca),
  • možnosť tlače zostáv do MS Excel (prehľad zamestnancov, mobilít a krokov mobilít),
  • možnosť tlačenia rôznych (aj užívateľom nadefinovaných) druhov formulárov i prehľadov o pracovnom pohybe v spoločnosti.


  Získajte viac informácií o module Vnútropodniková mobilita

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Key account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk