Sociálna starostlivosť

Nezabudnite na sociálny program pre vašich zamestnancov  Modul Sociálna starostlivosť zastrešuje plánovanie, evidenciu, spracovanie a vyhodnocovanie aktivít sociálneho programu (lekárske prehliadky, rekondičné pobyty, kultúrne a športové aktivity, príspevky a pod.) spoločnosti.


  Obsah modulu

  • registrácia a triedenie sociálnych aktivít podľa rôznych oblastí: zdravotná starostlivosť, rekreácie, jubileá, šport, doprava...,
  • sledovanie nákladov, napr. čerpanie sociálneho fondu, náklady na povinné lekárske prehliadky, náklady na strediská, zamestnancov, ...,
  • prepojenie nápočtu rizikových prác na dochádzku podľa požiadaviek spoločnosti (aktualizácia dát od januára 2014),
  • evidencia plánov nákladov na sociálny program v požadovanej štruktúre,
  • evidovanie sociálnych aktivít zamestnanca,
  • evidencia spolupracujúcich organizácií (rekreačné strediská, zdravotnícke zariadenia, atď.),
  • registrácia jednorazových príspevkov na zamestnanca.
  socialna starostlivost ilustracia

  Funkcie modulu

  • plánovanie nákladov a rozpočtov na oblasti, strediská, resp. iné kategórie, porovnanie so skutočným čerpaním,
  • sledovanie a plánovanie lekárskych prehliadok, 
  • rýchly a jednoduchý prenos nákladov zo sociálnych aktivít do miezd zamestnancov, napr. pri zdanení príspevkov na sociálne aktivity,
  • zamykanie / odomykanie sociálnych aktivít,
  • automatizácia pripomínania kontroly platnosti sociálnych aktivít,
  • definovanie limitov na sociálne aktivity.

  Výstupy modulu

  • tlač platnosti legislatívnych prehliadok,
  • tlač rôznych formulárov do MS Word (záznam zo sociálnej aktivity, karta zamestnanca, spoluprac. organizácie, ...),
  • tlač rôznych zostáv do MS Excel (prehľad sociálnych aktivít, zamestnancov a pod.),
  • prezenčná listina zo sociálnej aktivity,
  • sociálna karta zamestnanca,
  • prehľad účasti zamestnancov na sociálnej aktivite z pohľadu počtov, dátumov alebo nákladov,
  • rôzne užívateľom definované tlačové výstupy do MS Word a MS Excel.


  Získajte viac informácií o module Sociálna starostlivosť

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Key account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk