Hodnotenie

Dostávajú od vás vaši zamestnanci spätnú väzbu? Pomôžeme vám s jej evidenciou a spracovaním  Modul Hodnotenie umožňuje objektívne a včas merateľné hodnotenie zamestnancov vďaka implementácii viacerých metodík a flexibilite systému.


  Obsah modulu

  • evidencia zamestnancov a ich záznamov hodnotenia,
  • evidencia hodnotiacich hárkov,
  • evidencia hodnotiacich akcií za jednotlivé hodnotiace obdobia,
  • evidencia záznamov hodnotenia,
  • metodiky hodnotenia:
   • hodnotenie podľa špecifikácie pracovného miesta,
   • hodnotenie podľa cieľov (MBO),
   • hodnotenie podľa úloh.
  hodnotenie ilustracia

  Funkcie modulu

  • porovnanie výsledkov hodnotenia zamestnanca so špecifikáciou (požiadavkami) pracovného miesta,
  • možnosť generovania hodnotiacich hárkov,
  • možnosť definovania hodnotiacich stupníc,
  • import výsledkov hodnotenia z MS Excel,
  • definovanie, priraďovanie a hodnotenie úloh,
  • definovanie, priraďovanie a hodnotenie cieľov.

  Výstupy modulu

  • grafické výstupy historického porovnania – celkové a pre vybraného zamestnanca,
  • sumárne výsledky hodnotenia – typu Hárok a typu špecifikácia pracovného miesta,
  • rôzne užívateľom definované tlačové zostavy a výstupy do MS Word a MS Excel.


  Získajte viac informácií o module Hodnotenie

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa Vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Key account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk