Získavanie zamestnancov

Nábor nových zamestnancov prehľadne, podľa vašich potrieb  Modul Získavanie zamestnancov zabezpečuje vytvorenie a správu databázy uchádzačov o zamestnanie a databázy výberových konaní v optimálnej štruktúre podľa potrieb organizácie.


  Obsah modulu

  • databáza uchádzačov (evidencia osobných údajov, odborných vedomostí, predchádzajúcich zamestnaní, požiadaviek uchádzača,...),
  • evidencia spolupracujúcich organizácií (personálne agentúry, UPSVaR,...),
  • akcie (evidencia výberových konaní, zoznamy účastníkov, sledovanie nákladov),
  • definícia otázok pokladaných na prijímacom pohovore pre 1.kolo, prípadne 2.kolo,
  • prepojenie otázok vzťahujúcich sa ku kompetenciám na pracovné miesto uchádzača.
  ziskavanie-zamestnancov

  Funkcie modulu

  • výber vhodných uchádzačov podľa kritérií (detailný, prehľadný užívateľský filter),
  • kontrola duplicity záznamov (pri pridávaní uchádzača do databázy),
  • možnosť pripojenia externých súborov (životopis, motivačný list, fotografia, ...),
  • sledovanie povolenej dĺžky evidencie uchádzačov,
  • automatické poslanie e-mailu všetkým, resp. vybraným účastníkom konkrétneho výberového konania,
  • skartácia údajov uchádzačov podl'a nastavenia užívatel'a,
  • nástroj na generovanie poradia vhodnosti uchádzačov o voľné pracovné miesto,
  • automatické poslanie e-mailu vyfiltrovaným uchádzačom priamo z modulu,
  • možnosť prepojenia s modulom eZískavanie pracovníkov pre interaktívne zaznamenávanie odpovedí na prijímacom pohovore s uchádzačom,
  • možnosť automatického importu uchádzačov z externého súboru, resp. z webovej stránky,
   • automatické preradenie interných uchádzačov z evidencie personálnych údajov zamestnancov,
   • automatické odoslanie informácie uchádzačom o ich zaregistrovaní do databázy systému spoločnosti.

   Výstupy modulu

   • životopis uchádzača,
   • prehľad uchádzačov v požadovanej štruktúre,
   • záznam z výberového konania,
   • prehľad výberových konaní v požadovanej štruktúre,
   • prehľad spolupracujúcich organizácií v požadovanej štruktúre,
   • záznam konkrétnej spolupracujúcej organizácie,
   • ďalšie užívateľom definované tlačové zostavy a výstupy do MS Word a MS Excel.


   Získajte viac informácií o module Získavanie zamestnancov

   Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

   Kto sa vám bude venovať?

   Jana Musilová

   Riaditeľka obchodu a marketingu

   +421 907 917 435

   obchod@hour.sk

   Zobraziť na LinkedIn

   Denisa Dériková

   Obchodná manažérka

   +421 910 537 760

   obchod@hour.sk

   Rastislav Sojak

   Account manažér

   +421 908 646 005

   obchod@hour.sk