Komunikácia

Automatické notifikácie o dôležitých udalostiach  Modul Komunikácia zabezpečuje automatizované posielanie e-mailových notifikácií zamestnancom a manažérom spoločnosti.

  Obsah modulu

  • evidencia e-mailových akcií (napr. návrat z mimoevidenčného stavu, koniec skúšobnej doby, životné jubileum, koniec platnosti školenia, ...),
  • evidencia externých adresátov a skupín,
  • zásobník e-mailov - (evidencia všetkých automaticky generovaných e-mailových notifikácií).
  modul-komunikacia

  Funkcie modulu

  • definovanie a editácia rôznych nastavení e-mailových akcií: sledované obdobie, frekvencia kontroly, čas odoslania, adresáti, forma zasielania e-mailu (priamo, kópia, skrytá kópia), užívatelia potvrdzujúci odoslanie, typ výstupu (HTML e-mail, TXT, resp. CSV príloha),
  • editácia textu automaticky vygenerovaného e-mailu,
  • sledovanie stavu vygenerovaných e-mailových správ (odoslaná, čaká na odoslanie, čaká na potvrdenie),
  • možnosť pridania prílohy zasielanej v notifikácií, napr. blahoželanie k narodeninám,
  • automatické generovanie e-mailov z IS HUMAN na vybrané e-mailové adresy,
  • definovanie podmienky na kontrolu len určitej skupiny zamestnancov v spoločnosti (napr. sledovanie blížiaceho sa konca platnosti školení len u zamestnancov z konkrétneho strediska, ...).

  Výstupy

  • automatické e-mailové notifikácie,
  • upozornenie na narodeniny zamestnancov,
  • skončenie skúšobnej doby,
  • zmena pracovnej pozície,
  • informovanie o novom zamestnancovi vrátane fotografie v prílohe e-mailu,
  • pozvánky na vzdelávacie aktivity (v kombinácii s modulom Príprava zamestnancov),
  • koniec platnosti lekárskej prehliadky (v kombinácii s modulom Sociálna starostlivosť),
  • koniec exspirácie ochranných pomôcok (v kombinácii s modulom BOZP),
  • upozornenie na predpokladané ukončenie pracovného pomeru,
  • kontrola na blížíaci sa dátum uvedený v akejkoľvek štandardnej aj individuálnej dátumovej položke v personálnom oddelení.


  Získajte viac informácií o module Komunikácia

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk