Príprava zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov je dôležité  Modul Príprava zamestnancov komplexne zastrešuje plánovanie, evidenciu, spracovanie a vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít spoločnosti.


  Obsah modulu

  • evidencia plánu vzdelávania a ďalších požiadaviek na vzdelávanie,
  • evidencia vzdelávacích aktivít (typ školenia, dátum konania, dátum platnosti, zoznam účastníkov, náklady, hodnotenie, efektívnosť, ...),
  • evidencia preukazov,
  • evidencia vzdelávacích organizácií (kontakty, oblasti spolupráce, hodnotenia, ...),
  • evidencia oblastí vzdelávania a typov školení,
  • možnosť ukladania príloh ku preukazom zamestnanca, vzdelávacím aktivitám alebo vzdelávacím organizáciám.
  modul-priprava-zamestancov-skolenie

  Funkcie modulu

  • automatické generovanie plánov vzdelávania z titulu pracovného miesta,
  • automatické generovanie plánov pre cyklické vzdelávacie aktivity,
  • prepojenie s portálom Education.sk (priamo z modulu možno prezerať plánovane kurzy pre verejnosť, kurzy na mieru, elektronické kurzy a konferencie) s možnosťou automatického importu plánovaného kurzu ako požiadavky na VA,
  • organizovanie, prehľad a vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít (účastníkmi, resp. ich nadriadenými),
  • plánovanie nákladov a rozpočtov na oblasti, strediská, resp. iné kategórie a porovnanie so skutočným čerpaním,
  • kopírovanie plánov aj vzdelávacích aktivít,
  • štatistika času stráveného zamestnancom na školeniach (osobo-hodiny),
  • automatická aktualizácia platnosti preukazu po absolvovaní VA,
  • v kombinácii s modulom Komunikácia:
   • automatické e-mailové notifikácie o blížiacom sa konci platnosti školení u zamestnancov,
   • automatické e-mailové pozvánky na školenia (s možnosťou zápisu kalendárnej udalosti v poštových programoch Outlook, Gmail, Lotus,...),
   • upozornenie na blížiaci sa termín školenia (pre organizátora školenia),
  • možnosť elektronického snímania účasti zamestnancov na školeniach prostredníctvom ich osobných dochádzkových kariet (snímanie sa uskutočňuje cez elektronickú prezenčnú listinu – náhrada papierových PL),
  • pri snímaním účasti elektronickou prezenčnou listinou sa zaznamenáva aj dátum a čas nasnímania účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite,
  • hodnotenie vzdelávacích organizácií,
  • v kombinácii s modulom eVzdelávanie:
   • sprístupnenie plánovaných školení, absolvovaných školení a preukazov zamestnancom,
   • hodnotenie školení účastníkmi, resp. ich nadriadenými cez webové rozhranie.
   • sprístupnenie plánovaného školenia vybraným zamestnancom pre ich prihlásenie sa, aj s notifikačným upozornením,
   • možnosť zverejniť školenie ako samoštúdium s príslušnými prílohami a po jeho absolvovaní následne prepojenie účasti a vyhovenia v module Príprava pracovníkov, aj s notifikačnými upozornením, napr. preškolenie smerníc a pod.

  Výstupy

  • vzdelanostná karta zamestnanca,
  • prehľad platnosti školení a preukazov,
  • prezenčné listiny,
  • komplexný prehľad preukazov zamestnancov,
  • matica vzdelávania,
  • porovnanie plánovaných a realizovaných školení s realizovanými (kontrola plnenia plánu),
  • vyhodnotenie čerpania nákladov a počtov účastníkov oproti plánu, podľa rôznych kritérií,
  • maticový prehľad povinných vzdelávacích aktivít z titulu pracovných miest, resp. zamestnancov,
  • kontrolná tlač účasti, resp. neúčasti zamestnancov na školeniach,
  • užívateľské prehľady do MS Excel a MS Word (evidencia plánov, absolvovaných školení, vzdelávacích organizácií, katalógu druhov školení, ...),


  Získajte viac informácií o module Príprava zamestnancov

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa Vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk