Žiadanky na neprítomnosť

Naše riešenie eSchvaľovanie neprítomností zefektívni aj váš schvaľovací proces.

Žiadanky na neprítomnosť v elektronickej podobe odbúravajú administratívu a zjednodušujú celý proces schvaľovania dovoleniek, práce z domu, či iných pracovných neprítomností. Naše riešenie - modul  eSchvaľovanie neprítomností dokonale zastreší celý proces schvaľovania aj vo vašej spoločnosti. Vďaka intuitívnosti a jednoduchému ovládaniu  systému eHuman (ktorého je modul súčasťou) dokáže výrazne zvýšiť rýchlosť aj vášho schvaľovacieho procesu.

Ako to funguje?

Zadanie žiadanky

Do systému eHuman zadáte žiadanku na konkrétny dátum a typ neprítomnosti.

Schválenie

Váš nadriadený vám základe svojho rozhodnutia žiadanku schváli alebo nie.  

Automatický zápis

Neprítomnosť sa zapíše do kalendára, do dochádzky a prehľadu neprítomností.

Detail žiadanky a jej história
Detail žiadanky a jej história
  • možnosť výberu rôznych neprítomností (dovolenka, lekár, práca z domu, služobná cesta, školenie, ...),
  • možnosť definovania vlastného typu neprítomnosti,
  • výber časového intervalu pre neprítomnosť (obdobie, polovica dňa, hodiny),
  • výber zastupujúceho kolegu,
  • možnosť delegovať kompetenciu schvaľovania žiadaniek na iného manažéra,
  • viacúrovňové schvaľovanie,
  • informácia o mieste pobytu počas neprítomnosti,
  • prehľad neprítomností ostatných členov tímu alebo naprieč celou spoločnosťou, a to po jednotlivých mesiacoch.

Výhody, ktoré oceníte

Už žiadne papierovačky

Eliminácia všetkej administratívy, ktorá je spojená s celým procesom schvaľovania neprítomnosti.

Systémovosť riešenia

Možnosť trvalej a systematickej evidencie vrátane prehľadu histórie vašich žiadaniek a kontrola súbehu neprítomností.

Automatické notifikácie

Každý účastník schvaľovacieho procesu dostáva automatickú emailovú notifikáciu o stave žiadanky. 

Systémovosť a automatizácia

Neprítomnosti sa automaticky zapíšu do dochádzky, prehľadu neprítomnosti a do vášho organizačného kalendára. 

S automatizovaným riešením pre schvaľovanie vašich firemných žiadaniek, papierovú žiadanku na dovolenku už nikdy nebudete chcieť vidieť. Či už ako vedúci manažér alebo zamestnanec.

Rýchlo, jednoducho a online aj u vás


eSchvaľovanie neprítomností predstavuje jeden z modulov aplikácie eHuman. Pre jej fungovanie vám bude stačiť zariadenie s prístupom na internet alebo firemnú sieť, na ktorú vám ju nainštalujeme. 


Viac o systéme eHuman

Praktické riešenie do výrobných hál


Online dostupnosť systému eHuman v kombinácii s personálnym kioskom výborne poslúži výrobným podnikom. Zamestnanci si tak môžu zažiadať o dovolenku či náhradné voľno priamo na pracovisku a schválenie skontrolovať vo svojom e-maile opätovne na kiosku priamo na pracovisku.


24 hodinový asistent a jeho možnosti

Ukážky modulu eSchvaľovanie neprítomností

Informácie a údaje na jednotlivých ukážkach sa nevzťahujú na žiadne konkrétne osoby. Údaje sú ilustračné.

Informujte sa o našich elektronických výplatných páskach

Po vyplnení formuláru Vás bude kontaktovať naše Oddelenie obchodu v čo najskoršom termíne.  

Kto sa Vám bude venovať?

Jana Musilová

Riaditeľka obchodu a marketingu

+421 907 917 435

obchod@hour.sk

Zobraziť na LinkedIn

Denisa Dériková

Obchodná manažérka

+421 910 537 760

obchod@hour.sk

Rastislav Sojak

Account manažér

+421 908 646 005

obchod@hour.sk