Preberáme tuzemské aktivity CONTAL OK pod naše krídla

Vážení zákazníci,

radi by sme Vás informovali, že od 1.10.2022 na slovenskom a českom trhu preberáme všetky aktivity spoločnosti CONTAL OK, ktorej sme 100% vlastníkom. Spoločnosť CONTAL OK sa naďalej bude zameriavať na vývoj a výrobu hardvéru identifikačných systémov, čo bolo primárnou oblasťou od založenia tejto spoločnosti, pričom tento hardvér bude v rámci tuzemského trhu dodávať výlučne prostredníctvom spoločnosti HOUR.

Prečo dochádza k presunu aktivít?

V rámci veľmi úzkej spolupráce oboch spoločností bola v posledných rokoch väčšina projektov CONTAL OK na tuzemskom trhu realizovaná naprieč oboma spoločnosťami, kedy naša spoločnosť bola hlavným dodávateľom a spoločnosť CONTAL OK vystupovala v pozícii subdodávateľa. Napriek efektívne nastaveným procesom vzájomnej spolupráce sme identifikovali limity, ktoré prirodzene vyplývajú z poskytovania služieb koncovému zákazníkovi cez dve spoločnosti.

Presun aktivít pod značku HOUR vychádza z našej snahy neustáleho zlepšovania služieb a zefektívnenia všetkých procesov súvisiacich s poskytovaním týchto služieb zákazníkom.

Čo táto zmena prinesie zákazníkom?

Jediným a priamym dodávateľom všetkých produktov a služieb CONTAL OK budeme od 1.10.2022 my - spoločnosť HOUR, ktorá má 29. ročnú tradíciu a na tuzemskom trhu je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov riešení pre HR, pričom dlhodobo poskytujeme najkomplexnejšie služby v tejto oblasti.

Zákazník sa bude môcť so všetkými požiadavkami obrátiť vždy na jedno zákaznícke centrum, bez ohľadu na to, či jeho požiadavka súvisí s dodávkou hardvéru, softvéru alebo iných služieb. Všetky služby budú postupne poskytované početnejšími tímami, čo prispeje k väčšej flexibilite a rýchlejšej realizácii zákazníckych požiadaviek.

Ďakujeme Vám za doterajšiu dôveru a spoluprácu.