Naša spoločenská zodpovednosť a hodnoty, ktoré si vážime

Poslaním našej spoločnosti je prinášať hodnoty, a to nielen v oblasti podnikania, ale aj v oblasti medziľudských vzťahov a komunity, ktorá nás obklopuje.

V súčasnosti existuje nemalý počet organizácií, či občianskych združení, ktoré sú zamerané na pomoc druhým. Tieto organizácie a združenia sa rozhodli byť oporou pre každého, kto to potrebuje a má o pomoc záujem. Sú tu, aby šírili hodnoty ďalej a my ich v tom chceme podporovať.

Prinášame hodnoty. Tam, kde to potrebujú.

Aj tento rok sme sa preto rozhodli vystúpiť za hranice samotného podnikania a využiť možnosť pomôcť takýmto organizáciám poukázaním 2% daní z príjmov našej spoločnosti. Je to spôsob, ktorým už niekoľko rokov podporujeme organizácie ako OZ Žilinský štart, Nadácia Pro charitas, Áno pre život n.o., Fórum života, o.z. alebo Sociálnu Akadémiu.

Občianske združenie Žilinský štart prináša záchytný bod pre ľudí, ktorí prišli o svoj domov a strechu nad hlavou. Ponúka im miesto pre život a zároveň poskytuje možnosť spoločne stráveného času v kruhu ľudí v rovnakej životnej situácii. Nadácia PRO CHARITAS, pôsobí v oblasti sociálnej starostlivosti o ľudí v núdzi už viac ako 20 rokov. Pre dievčatá, ženy a matky s deťmi v krízových situáciách je zameraná starostlivosť neziskovej organizácie Áno pre život. Aj tu vidíme potrebu chrániť to najcennejšie čo máme, život, v každej jeho vývinovej fáze podobne ako organizácia Fórum života, o.z., ktorá je zameraná na ochranu ľudského života či Sociálna Akadémia, ktorá sa venuje otázkam hodnôt v podnikaní.Sociálna spoločnosť, v ktorej žijeme je našou súčasťou. Preto je aj našou zodpovednosťou ju chrániť a pomáhať jej rastu, či už vo fyzickej, duševnej alebo duchovnej sfére.