Inšpirácie z aprílových podujatí: Na ceste k inováciám v HR a firemnej kultúre.

V apríli sme mali tú česť byť súčasťou troch inšpiratívnych akcií a konferencií, ktoré nám priniesli dávku nových myšlienok a energie. Na týchto podujatiach sme sa stretli so známymi tvárami z oblasti HR, no zároveň sme mali možnosť spoznať aj nových ľudí, ktorí nás obohatili svojimi nápadmi a skúsenosťami. Či už ako partner akcie alebo účastník, získali sme množstvo nových impulzov a podelili sme sa o novinky našich riešení.


EU Generation | Pracovné právo 2024

9. apríl 2024

Súčasťou konferencie Pracovné právo sme už naozaj veľmi dlho. Stala sa už takou našou tradíciou.
Oblasť pracovného práva má významný vplyv na správne fungovanie mzdových a personálnych softvérov, preto je nevyhnutné, aby sme sa na podujatiach aj v tejto oblasti zúčastňovali. Odzneli zaujímavé témy, ako „Zhodnotenie doterajšieho vývoja pracovného práva a nové výzvy do budúcnosti", "Umelá inteligencia a jej aktuálne a odhadované presahy do Zákonníka práce" a mnoho ďalších.

Tento krát sme tu boli opäť ako partner aj účastník. Naše kolegyne Denisa, Soňa, Alexandra aj na tomto podujatí prezentovali naše hodnoty a riešenia, ktoré prinášame našim zákazníkom.


IPA | Festival personalistov a rozvoja talentov
16. – 17. apríl 2024

Ako spoznáte, že témy konferencie sú pre publikum zaujímavé? Množstvom otázok položených v rámci diskusií po skvelých a inšpiratívnych prezentáciách odborníkov z praxe. A tu ich bolo naozaj veľa.

Festival personalistov a rozvoja talentov ponúkol bohatý program s viacerými témami, vrátane nových foriem vzdelávania, budúcnosti organizácií, budovania skvelej pracovnej atmosféry a riadenia firemnej kultúry. Rečníci z praxe zdieľali svoje poznatky a skúsenosti, zatiaľ, čo panelové diskusie zhrnuli hlavné témy a výzvy v oblasti rozvoja ľudí a efektívneho riadenia podnikov. Na konferencii sa tiež diskutovalo o vplyve umelej inteligencie na zamestnávanie talentov a o možnostiach prezentovania firemnej kultúry.

Atmosféra bola uvoľnená a akcia naplnila naše očakávania. Partnerstvo na tomto podujatí nám prinieslo množstvo zaujímavých rozhovorov, kontaktov a potenciál pre budovanie nových spoluprác.


HRcomm | Konferencia Chopok Nr. 1 / 2024: Budovanie zamestnaneckej značky a kultúry. Ilúzia dobrého mena firmy alebo realita zamestnaneckej skúsenosti?

18. - 19. apríl 2024

Zaujímavá konferencia plná inšpirácií, kde sme sa tento krát zahĺbili do fascinujúceho sveta firemnej kultúry. Odhalili sme pravdy a mýty o zamestnávateľskom trhu, diskutovali sme o tom, ako budovať skutočne angažujúcu kultúru vo firme a spoznali sme aktuálne trendy a lekcie z praxe od renomovaných odborníkov. Panelové diskusie a networkingové aktivity dodali konferencii ten správny náboj! Sme veľmi radi, že na tomto významnom HR podujatí má HOUR už svoje stabilné miesto. Počas celej konferencie bolo cítiť výbornú energiu, ktorú ešte umocnil dynamický program a skvelé témy odprezentované odborníkmi z praxe. Chopok Nr.1 dopadol výborne a my sa už tešíme na jesenný Chopok Nr.2.

Za krátky čas sme absolvovali viacero podujatí, z ktorých sme si odniesli nové poznatky, inšpirácie a motiváciu. Sme rozhodnutí tieto hodnoty preniesť nielen do nášho tímu, ale aj k našim zákazníkom.