Ako riadiť Home office z pohľadu zamestnávateľa

Mnoho zamestnancov i zamestnávateľov využíva home office už roky. Napriek tomu si mnohí stále home office predstavujú ako niečo, pri čom ich známi viac oddychujú ako pracujú. To však nie je úplne pravda. Takto pracujúci zamestnanci síce nemusia každý deň plytvať časom na dochádzanie do/z práce, no vďaka postupnej implementácii technológií a moderných pracovných postupov, je v dnešnej dobe táto práca takmer identická s prácou v kancelárii. Zamestnanci pracujú na svojich alebo pracovných počítačoch, s kolegami medzi sebou komunikujú prostredníctvom rôznych aplikácií a s klientami sa stretávajú cez videokonferencie. Pracovný život je teda veľmi podobný tomu bežnému, no vďaka šetreniu času, domácemu prostrediu a flexibilite rozvrhnutia pracovného času je práve home office často dôvodom zvýšenia produktivity práce zamestnancov. Tento fakt potvrdzujú nielen viaceré štúdie zo zahraničia, ale aj dlhodobý trend rastu tohto typu práce v EÚ i na Slovensku.

Zdroj: Eurostat

Home office má svoje špecifiká, výhody i obmedzenia. Nie je možné ho vykonávať na každom profesijnom mieste, no aj tak je v dnešnej dobe dostupný pre tisícky zamestnancov. Rastúcu popularitu je možné vidieť aj v medziročnom náraste percentuálneho podielu zamestnancov pracujúcich z domu nielen u nás, ale aj u našich zahraničných susedov v Nemecku i na celkovom priemere v EÚ.

Zdroj: Eurostat

Rastúca efektivita práce zamestnancov je jedným z dôvodov prečo sa oplatí zamestnávateľom poskytovať tento typ práce svojim zamestnancom. Avšak ako efektívne pracovať so zamestnancami na úrovni manažmentu podniku? Pokiaľ podnik doteraz využíval desktopové aplikácie, resp. papierové evidencie môže byť prechod jeho zamestnancov na home office problémový. Z dlhodobého hľadiska nastávajú totižto otázky typu – ako si z domu zaevidujem dovolenku? Ako si dám z domu podpísať cestovný príkaz? Ako sa dostanem k svojej výplatnej páske? Tieto a mnohé ďalšie otázky riešia práve online ekonomické informačné systémy. Jedným z nich je aj eHUMAN, ktorý je dostupný v prostredí internetového prehliadača. Nevyžaduje žiadnu dodatočnú inštaláciu na pracovnej stanici používateľa. 

Pre zefektívnenie komunikácie medzi zamestnancami, ich nadriadenými a personálnym oddelením je výborný modul ePersonalistika, ktorý umožňuje interaktívnu komunikáciu.

Vďaka tomuto modulu šetríte čas sebe i svojim zamestnancom, spracovávate HR agendu vždy v zmysle aktuálne platnej legislatívy, v zhode s GDPR, prístup k údajom máte z akéhokoľvek zariadenia (PC, mobil, tablet...).

Papierová evidencia HR dokumentácie je v podniku z dlhodobého pohľadu nielen neefektívna, ale aj problémová z hľadiska uskladnenia a následného hľadania informácií. Získať prehľad mimo kancelárie o tom, komu a kedy končí pracovná zmluva, kto je ako spokojný so svojou prácou, či to ako a kedy boli riešené jednotlivé požiadavky na HR oddelenie, môže byť pre vás omnoho jednoduchšie. Papierová evidencia uložená v šanónoch zaberá nielen miesto v archíve, ale plytvá vaším časom, ktorý strávite hľadaním potrebných informácií. Vďaka online riešeniu ePersonalistiky dokážete zefektívniť HR procesy tak, aby boli zamestnanci transparentne informovaní o dianí v podniku naprieč všetkými oddeleniami a zároveň máte zabezpečenú online archiváciu všetkých zadaných údajov na bezpečnom mieste.

Pýtate sa či je online priestor naozaj bezpečné miesto kde ukladať svoje dáta? Dnes je všetko tak bezpečné ako my chceme. Ak si uložíme údaje do počítača, ktorý nie je pripojený na internet, avšak si ho zabezpečíme len ľahkým prístupovým heslom – je to viac nebezpečné uloženie dát ako na zašifrovaných cloudových serveroch. Výhodou využívania ePersonalistiky je jej šifrovaná komunikácia cez protokol HTTPS a tiež aj automatické zálohovanie údajov, čo vám zabezpečí ich dlhodobú archiváciu.

Ďalšími výhodami modulu je nielen prostredie aplikácie a jej jednoduché ovládanie, ale aj nepretržitá informovanosť, keďže informácie získavajú vaši manažéri, vedenie i jednotliví zamestnanci (modul umožňuje prístup zamestnancov na každej úrovni riadenia k systému a vybraným firemným informáciám).

Funkcie modulu ePersonalistika

  • distribúcia výplatných pások a ďalších personalizovaných dokumentov,
  • distribúcia vybraných dokumentov súvisiacich s RZD vrátane sprievodcu vyplnením (napr. vyhlásenie k zdaneniu príjmu, žiadosť o vykonanie RZD),
  • zadávanie požiadaviek na personálne oddelenie,
  • automatické zasielanie emailových notifikácií o stave požiadavky,
  • možnosť vytvárania ankiet s rôznymi typmi a ľubovoľným počtom otázok,
  • zobrazovanie firemných ankiet,
  • hodnotenie výkonu zamestnanca (pozitívne a negatívne hodnotenie) s možnosťou poznámky nadriadeného a reakcie zamestnanca k hodnoteniu,
  • možnosť nastavenia užívateľsky definovaných personálnych a mzdových prehľadov,
  • možnosť doplnenia vybraných údajov zamestnanca do jeho osobnej karty,
  • možnosť tlače výstupov do MS Excel.

Samozrejmosťou riešenia ePersonalistika je možnosť prepojenia s inými modulmi online ekonomického informačného systému eHuman, čo vám umožní interakciu zamestnancov spoločnosti na každej úrovni riadenia, v oblasti vzdelávania, dochádzky, personalistiky, hodnotenia, agendy cestovných príkazov, vedenia projektov, či firemných benefitov. 

Ste pripravený riadiť svoju firmu moderne a efektívne?

Viac informácií o funkciách tohto systému a jeho moduloch získate na podstránke modulu ePersonalistika.