ePersonalistika

Interaktívny spôsob komunikácie medzi zamestnancom a personálnym oddelením


Cieľom modulu je zefektívňovanie komunikácie medzi zamestnancami, ich nadriadenými a personálnym oddelením.

Obsah modulu

 • osobná karta zamestnanca,
 • požiadavky na personálne oddelenie,
 • hodnotenie výkonu zamestnanca,
 • firemné ankety,
 • tlač personalizovaných dokumentov zamestnanca,
 • personálne a mzdové zostavy,
 • pridelovanie pracovných pomôcok.
ePersonalistika

Funkcie modulu

 • distribúcia výplatných pások a ďalších personalizovaných dokumentov,
 • distribúcia vybraných dokumentov súvisiacich s RZD vrátane sprievodcu vyplnením (napr. vyhlásenie k zdaneniu príjmu, žiadosť o vykonanie RZD),
 • zadávanie požiadaviek na personálne oddelenie, i na iné oddelenia
 • automatické zasielanie emailových notifikácií o stave požiadavky,
 • možnosť vytvárania ankiet s rôznymi typmi a ľubovoľným počtom otázok,
 • zobrazovanie firemných ankiet,
 • hodnotenie výkonu zamestnanca (pozitívne a negatívne hodnotenie) s možnosťou poznámky nadriadeného a reakcie zamestnanca k hodnoteniu,
 • možnosť nastavenia užívateľsky definovaných personálnych a mzdových prehľadov,
 • možnosť doplnenia vybraných údajov zamestnanca do jeho osobnej karty,
 • možnosť tlače výstupov do MS Excel.

Výstupy modulu

 • výplatné pásky,
 • výsledky ankiet vrátane grafickej podoby
 • prehľadný záznam hodnotenia zamestnanca.

Vybrané ukážky modulu ePersonalistika

Informácie a údaje na jednotlivých ukážkach sa nevzťahujú na žiadne konkrétne osoby. Údaje sú ilustračné.

Získajte viac informácií o module ePersonalistika

Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Kto sa vám bude venovať?