ePersonalistika

Najrýchlejší spôsob komunikácie medzi zamestnancom a personálnym oddelením

Obsah modulu

  Distribúcia výplatných pások umožňuje zamestnancom prístup k PDF verzii výplatných pások, ktoré si môžu prezrieť, uložiť, poslať na e-mail alebo vytlačiť. K dispozícii sú popri aktuálnej výplatnej páske aj všetky pásky minulých období.

  priklad vyplatnej pasky zamestnanca

  Funkcionalita zadávanie požiadaviek pre HR spočíva v jednoduchom elektronickom formulári, prostredníctvom ktorého zamestnanec môže poslať akúkoľvek požiadavku na personálne oddelenie. Informáciu o jej priradení zodpovednému zamestnancovi, alebo o jej vybavení dostane prostredníctvom e-mailu či SMS správy. 

  Funkcionalita výsledky pre bonus sprístupňuje informácie o ukazovateľoch ovplyvňujúcich variabilnú zložku mzdy zamestnancov. Sprístupnené ukazovatele pritom môžu byť definované na spoločnosť, oddelenie či jednotlivca.

  karta zamestnanca

  Okrem stanovenej cieľovej hodnoty, po pripojení na externý systém (napr. riadenie výroby) alebo na základe iného spôsobu aktualizácie údajov, automaticky poskytuje informácie o aktuálnej hodnote ukazovateľov, percentuálnom plnení a nároku na mzdový bonus.

  Zisťovanie záujmov, postojov a názorov zamestnancov umožňuje vytvoriť ľubovoľný počet ankiet s ľubovoľným počtom a typom otázok. Informácie o počte zapojených respondentov, ako aj priebežné a celkové výsledky, sú dostupné aj v grafickej forme.


  Cieľom modulu ePersonalistika je zefektívňovanie komunikácie medzi zamestnancami a personálnym oddelením.

  Výhody modulu ePersonalistika

  • zefektívnenie komunikácie zamestnancov s personálnym oddelením,
  • zjednodušenie procesu distribúcie výplatných pások,
  • automatické a transparentné informovanie zamestnancov o ukazovateľoch ovplyvňujúcich variabilnú zložku mzdy,
  • zjednodušenie procesu zisťovania záujmov, postojov a názorov zamestnancov,
  • sprístupnenie vybraných údajov o zamestnancoch manažérom.


  Získajte viac informácií o module ePersonalistika

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Katarína Mišutková

  Obchodný manažér

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Miroslava Miklošová

  Obchodný manažér

  +421915797007

  obchod@hour.sk