Účtovníctvo

Jednoduché a podvojné účtovníctvo bez starostí? Nechajte to na nás a my sa o vašu kompletnú účtovnú agendu postaráme

Náš Outsourcing pre účtovníctvo prináša flexibilné riešenia pre vaše konkrétne požiadavky. Pri spolupráci dbáme na dodržanie dohodnutých termínov a s vašimi citlivými údajmi narábame bezpečne. Našim cieľom je maximalizovať komfort pre kompletnú oblasť vašej účtovnej agendy. Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva ponúkame v rôznych modifikáciách pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie.

Vďaka externému spracovaniu účtovníctva


 • ušetríte náklady za účtovníčku alebo celé oddelenie,
 • ste chránený pred únikom informácií o citlivých údajoch v rámci firmy,
 • nemusíte platiť za účtovný program a s ním spojené ďalšie výdavky,
 • neriešite problém zastupiteľnosti vašej účtovníčky,
 • sa zbavíte stresu a starostí z kontroly štátnych orgánov,
 • je vaša účtovná agenda spracovaná v súlade s platnou slovenskou legislatívou.

O čo sa postaráme my


 • prevzatie príslušných podkladov,
 • spracovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady,
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy,
 • evidenciu pohľadávok a záväzkov,
 • spracovanie výkazu DPH, KVDPH, súhrnného výkazu,
 • sprístupnenie dát na čítanie,
 • možnosť vlastnej tvorby faktúr.

Výhody riešenia


Optimalizácia a pružnosť

Sme pripravení promptne reagovať na vaše nové požiadavky a potreby. Procesy pre zabezpečenie vstupných a výstupných údajov sa snažíme neustále optimalizovať.

Garancia a zodpovednosť

Postaráme sa o korektné výstupy z miezd či účtovníctva, v súlade s aktuálnou legislatívou a za spracovanie personálnej, mzdovej a účtovnej agendy nesieme plnú zodpovednosť.

Diskrétnosť a bezpečnosť

Pri práci s údajmi dodržujeme maximálnu diskrétnosť. Dbáme na to, aby vaše citlivé informácie boli vždy dostatočne zabezpečené a chránené. Súlad s GDPR je pre nás samozrejmosťou.

Zastupiteľnosť a istota

Pri komunikácii s úradmi (SP, ZP, DÚ, Inšpektorát práce) sa na nás môžete úplne spoľahnúť.

Efektívnosť a transparentnosť

Náklady za nami poskytované služby sú vám známe vopred so zárukou garancie ceny.

Flexibilita a variabilita

Spolupráca s nami je vždy prispôsobená vašim potrebám a požiadavkám.


Bude vás zaujímať

Outsourcing miezd

Externé spracovanie miezd

Čítať ďalej

Outsourcing personalistiky

Externé spracovanie agendy personálnych údajov.

Čítať ďalej

Informujte sa o našej službe Outsourcing

Po vyplnení formuláru vás bude kontaktovať naše Oddelenie obchodu v čo najskoršom termíne.

Kto sa vám bude venovať?