eZískavanie zamestnancov

Efektívne zapojenie nadriadených, manažérov a iných oprávnených zamestnancov do procesu výberového konania


Cieľom modulu je zefektívňovanie zapojenia vybraných zamestnancov do procesu výberového konania.

Obsah modulu

 • pohovory,
 • nový uchádzač.
ePersonalistika

Funkcie modulu

 • možnosť viesť výberové konanie „online“ s príslušným uchádzačov,
 • evidencia pohovorov a uchádzačov o pracovné miesta,
 • automatický import uchádzačov do modulu Získavanie zamestnancov,
 • prehľad údajov uchádzača, jeho životopis, motivačný list,
 • vytvorenie online dotazníka uchádzača s možnosťou prepojenia na stránku spoločnosti alebo portálom Profesia,
 • prehľad zručností uchádzača na základe pracovného miesta,
 • možnosť zaznamenávať odpovede na otázky na pohovore 1. aj 2. kola,
 • možnosť vedenia pohovoru HR zamestnancom alebo príslušným manažérom.

Výstupy modulu

 • záznam z pohovoru.

Vybrané ukážky modulu eZískavanie zamestnancov

Informácie a údaje na jednotlivých ukážkach sa nevzťahujú na žiadne konkrétne osoby. Údaje sú ilustračné.

Získajte viac informácií o module eZískavanie zamestnancov

Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Kto sa vám bude venovať?

Jana Musilová

Riaditeľka obchodu a marketingu

+421 907 917 435

obchod@hour.sk

Zobraziť na LinkedIn

Denisa Dériková

Obchodná manažérka

+421 910 537 760

obchod@hour.sk

Rastislav Sojak

Account manažér

+421 908 646 005

obchod@hour.sk