eZadávanie dochádzky

Fyzický snímač na dochádzku vám nepomôže? Nevadí, máme riešenie.

Obsah modulu

  Emulácia snímača umožňuje zadávať dochádzkové transakcie prostredníctvom jednoduchého elektronického snímača, ktorý je užívateľovi dostupný prostredníctvom internetového prehliadača.

  zadanie žiadanky

  Takýmto spôsobom vytvorená dochádzková transakcia je v dochádzkovom systéme zapísaná rovnako, ako keby bola zapísaná cez štandardný dochádzkový snímač.

  Funkcionalita je využiteľná najmä na pracoviskách, kde nie je možné alebo efektívne inštalovať fyzický dochádzkový snímač, alebo pri zamestnancoch využívajúcich prácu z domu (home office).

  zadanie žiadanky

  Dochádzku je možné zadávať aj prostredníctvom nástroja na vkladanie dochádzkových intervalov prerušení a príplatkov.

  Manažér má možnosť skontrolovať dochádzku zamestnanca a v jednom kroku odsúhlasiť jeho dochádzku či dochádzku celého oddelenia.


  Modul eZadávanie dochádzky obsahuje súbor funkcionalít z oblasti zadávania informácií o dochádzke zamestnancov.

  Výhody modulu eZadávanie dochádzky

  • možnosť evidovať dochádzku bez fyzického dochádzkového snímača,
  • jednoduchšie a rýchlejšie odsúhlasovanie dochádzky,
  • viacúrovňové odsúhlasovanie dochádzky zamestnancov.


  Získajte viac informácií o module eZadávanie dochádzky

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Katarína Mišutková

  Obchodný manažér

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Miroslava Miklošová

  Obchodný manažér

  +421915797007

  obchod@hour.sk