eVzdelávanie

Motivujte svojich zamestnancov k vzdelávaniu aj vďaka efektívnemu riešeniu pre firemné školenia


Modul umožňuje zadávanie a schvaľovanie požiadaviek na vzdelávanie, hodnotenie vzdelávacích aktivít a sprístupňuje informácie o plánovaných a uskutočnených školeniach všetkým zamestnancom.

Obsah modulu

 • evidencia požiadaviek na vzdelávacie aktivity (školenia),
 • prehľad požiadaviek na školenia,
 • prehľad plánovaných a absolvovaných školení,
 • prehľad vzdelávacích preukazov,
 • hodnotenie školení.
eVzdelávanie

Funkcie modulu

 • zadávanie požiadaviek na školenie,
 • možnosť schválenia požiadavky zvoleným manažérom,
 • automatický zápis požiadavky v module pre evidenciu vzdelávania,
 • automatické zasielanie emailových notifikácií o stave požiadavky manažérovi, zamestnancovi a HR oddeleniu,
 • e-mailové notifikácie účastníkom školenia, resp. ich nadriadeným s požiadavkou o získanie spätnej väzby zo školenia,
 • hodnotenie absolvovaných školení,
 • filtrovanie školení.

Výstupy modulu

 • zoznam absolvovaných školení,
 • prehľad preukazov.

Vybrané ukážky modulu eVzdelávanie

Informácie a údaje na jednotlivých ukážkach sa nevzťahujú na žiadne konkrétne osoby. Údaje sú ilustračné.

Získajte viac informácií o module eVzdelávanie

Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Kto sa vám bude venovať?