eVzdelávanie

Motivujte svojich zamestnancov k vzdelávaniu aj prostredníctvom našich efektívnych riešení

Obsah modulu

  Užívateľ má možnosť požiadať o účasť na jednom z už plánovaných školení, zo školení vo firemnom katalógu alebo môže požiadať o špecifické školenie.

  zadanie žiadanky na školenie

  Po vytvorení žiadosti systém automaticky informuje vedúceho zamestnanca, ktorý rozhodne o jej schválení.

  hodnotenie skolenia

  V prípade schválenej žiadosti je informácia systémom poslaná na oddelenie ľudských zdrojov, prípadne je automaticky vytvorená aj požiadavka na predmetnú vzdelávaciu aktivitu v module na evidenciu vzdelávania.


  Modul eVzdelávanie umožňuje zadávanie a schvaľovanie požiadaviek na vzdelávanie a hodnotenie vzdelávacích aktivít, sprístupňuje informácie o plánovaných a uskutočnených školeniach.

  Výhody modulu eVzdelávanie

  • sprehľadnenie a zjednodušenie zadávania a schvaľovania požiadaviek na vzdelávacie aktivity,
  • automatická informácia pre oddelenie vzdelávania o potrebe zorganizovať školenie,
  • e-mailové notifikácie,
  • zjednodušenie procesu získavania:
   • spätnej väzby od účastníka,
   • hodnotenie efektívnosti od manažéra účastníka školenia.  Získajte viac informácií o module eVzdelávanie

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Katarína Mišutková

  Obchodný manažér

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Miroslava Miklošová

  Obchodný manažér

  +421915797007

  obchod@hour.sk