eVzdelávanie

Motivujte svojich zamestnancov k vzdelávaniu aj vďaka efektívnemu riešeniu pre firemné školenia


Modul umožňuje zadávanie a schvaľovanie požiadaviek na vzdelávanie, vykonanie samoštúdia, hodnotenie vzdelávacích aktivít a sprístupňuje informácie o plánovaných a uskutočnených školeniach všetkým zamestnancom.

Obsah modulu

 • možnosť prihlásenia sa na plánované školenie (s/bez schvaľovacieho procesu),
 • prehľad prihlasovaní sa na školenie (stav schvaľovania),
 • možnosť vykonania samoštúdia s poskytnutými študijnými materiálmi,
 • prehľad plánovaných a absolvovaných školení,
 • prehľad vzdelávacích preukazov,
 • hodnotenie školení (účastníkom školenia aj nadriadeným) s možnosťou vyzvania notifikáciou o vykonanie hodnotenia.
eVzdelávanie

Funkcie modulu

 • zadávanie požiadaviek na školenie,
 • variabilné sprístupňovanie plánovaných školení vybranej skupine zamestnancov,
 • možnosť schválenia požiadavky zvoleným manažérom,
 • automatický zápis požiadavky v module pre evidenciu vzdelávania,
 • automatické zasielanie emailových notifikácií o stave požiadavky manažérovi, zamestnancovi a HR oddeleniu,
 • e-mailové notifikácie účastníkom školenia, resp. ich nadriadeným s požiadavkou o získanie spätnej väzby zo školenia,
 • po vykonaní samoštúdia automatický zápis absolvovania školenia (možnosť evidencie času strávenom na samoštúdiu),
 • hodnotenie absolvovaných školení aj s možnosťou prezerania ohodnotenia,
 • filtrovanie školení.

Výstupy modulu

 • zoznam absolvovaných školení,
 • zoznam sprístupnených samoštúdií,
 • prehľad preukazov.

Vybrané ukážky modulu eVzdelávanie

Informácie a údaje na jednotlivých ukážkach sa nevzťahujú na žiadne konkrétne osoby. Údaje sú ilustračné.

Získajte viac informácií o module eVzdelávanie

Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Kto sa vám bude venovať?

Jana Musilová

Riaditeľka obchodu a marketingu

+421 907 917 435

obchod@hour.sk

Zobraziť na LinkedIn

Denisa Dériková

Obchodná manažérka

+421 910 537 760

obchod@hour.sk

Rastislav Sojak

Account manažér

+421 908 646 005

obchod@hour.sk