eSchvaľovanie neprítomností

Využite elektronické schvaľovanie neprítomností a zabudnite na papierové žiadanky

Obsah modulu

  Zamestnanec má možnosť požiadať o neprítomnosť (napr. dovolenka, návšteva lekára, súkromné prerušenie, a ďalšie organizáciou definované typy neprítomností) prostredníctvom elektronickej žiadanky na neprítomnosť.

  Po jej uložení je manažér notifikovaný e-mailovou správou, na základe ktorej má možnosť rozhodnúť o schválení alebo zamietnutí požiadavky. Zamestnanec je o rozhodnutí svojho nadriadeného informovaný e-mailom.

  zadanie žiadanky

  V prípade, že je zamestnanec na základe schválenej žiadanky v predmetný deň neprítomný, systém automaticky pošle informáciu o dôvode neprítomnosti do modulu na spracovanie dochádzky.

  Modul eSchvaľovanie neprítomností obsahuje aj Prehľad neprítomností, ktorý zamestnancom aj manažérom poskytuje informácie o neprítomnostiach vybraného oddelenia či celej spoločnosti.


  Modul eSchvaľovanie neprítomností komplexne zastrešuje proces zadávania a schvaľovania plánovaných neprítomností.

  Výhody modulu eSchvaľovanie neprítomností

  • odbúranie papierových žiadaniek na neprítomnosť,
  • zrýchlenie a sprehľadnenie procesu schvaľovania neprítomností,
  • trvalá a systematická evidencia neprítomností,
  • automatické zapisovanie schválených neprítomností do dochádzky zamestnanca,
  • e-mailové notifikácie,
  • odoslanie neprítomnosti do organizačného kalendára zamestnanca,
  • delegovanie schvaľovania prostredníctvom definovania zastupujúceho schvaľovateľa,
  • prehľadné grafické zobrazenie cyklu požiadavky,
  • kontrola súbehu viacerých neprítomností.


  Získajte viac informácií o module eSchvaľovanie neprítomností

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Katarína Mišutková

  Obchodný manažér

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Miroslava Miklošová

  Obchodný manažér

  +421915797007

  obchod@hour.sk