eSchvaľovanie neprítomností

Využite elektronické schvaľovanie neprítomností a zabudnite na papierové žiadanky


Modul poskytuje komplexné zastrešenie procesu zadávania a schvaľovania plánovaných neprítomností.

Obsah modulu

 • zadávanie žiadaniek na neprítomnosť,
 • zoznam a prehľad neprítomností,
 • hromadná žiadanka.
eSchvaľovanie neprítomností

Funkcie modulu

 • možnosť definovania typov neprítomností pre žiadanky,
 • možnosť v žiadanke uviesť zastupujúceho kolegu a priložiť prílohu,
 • nastaviteľný limit minimálneho počtu zamestnancov na pracovisku,
 • možnosť generovania kalendárnej udalosti pre poštového klienta (napr. MS Outlook, Gmail),
 • filtrovanie neprítomností podľa žiadateľa, obdobia, druhu, strediska a jej stavu,
 • možnosť nastavenia kontroly zostatku pri zadaní žiadanky,
 • možnosť hromadného odsúhlasenia žiadaniek,
 • zobrazenie neprítomností aj z modulu eCestovné príkazy,
 • možnosť prenosu neprítomností do modulu eZadávania dochádzky,
 • možnosť zohľadnenia zostatku podľa stavu žiadanky,
 • automatické zasielanie emailových notifikácií o stave požiadavky,
 • hromadné žiadanky,
 • možnosť tlače výstupov do MS Excel.

Výstupy modulu

 • zoznam neprítomností,
 • prehľad neprítomností,
 • tlač priepustky.

Vybrané ukážky modulu eSchvaľovanie neprítomností

Informácie a údaje na jednotlivých ukážkach sa nevzťahujú na žiadne konkrétne osoby. Údaje sú ilustračné.

Získajte viac informácií o module eSchvaľovanie neprítomností

Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Kto sa vám bude venovať?

Jana Musilová

Riaditeľka obchodu a marketingu

+421 907 917 435

obchod@hour.sk

Zobraziť na LinkedIn

Denisa Dériková

Obchodná manažérka

+421 910 537 760

obchod@hour.sk

Rastislav Sojak

Key account manažér

+421 908 646 005

obchod@hour.sk