eInformačný server

Komplexný prehľad informácií z oblasti dochádzky pre vás a vašich zamestnancov

Obsah modulu

  Protokol dochádzky poskytuje všetky informácie o dochádzke zamestnanca. V prehľadnej forme sú dostupné informácie o zostatku dovolenky, o počte platených dní lekára, o počte dní ošetrovného, salde nadčasov, časoch jednotlivých pracovných zmien, prerušení, časoch pre príplatky a akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa dochádzky konkrétneho zamestnanca.

  Zároveň sú dostupné dochádzkové údaje všetkých minulých období a taktiež plánovaný rozvrh práce.

  rozpis pracovných ciest

  Protokol prítomnosti poskytuje informácie o aktuálnej prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Pri neprítomných zamestnancoch je užívateľovi dostupná aj informácia o dôvode ich neprítomnosti.

  Farebné odlíšenie jednotlivých stavov neprítomnosti (prítomný / neprítomný so schválenou neprítomnosťou / neprítomný bez schválenej neprítomnosti) poskytuje manažérom rýchly prehľad o aktuálnom personálnom obsadení konkrétneho pracoviska, či celej spoločnosti.

  protokol pritomnosti

  Prehľad sumárnych položiek zobrazuje pre každého zamestnanca za jednotlivé dni rôzne, organizáciou definované dochádzkové informácie, ako napr. nadčasy, služobné a súkromné prerušenia, porovnanie fondu a odpracovanej doby, a pod. 

  Protokol transakcií poskytuje prehľad o reálne nasnímaných transakciách zamestnancov v zvolenom časovom období.


  Modul eInformačný server sprístupňuje zamestnancom a manažérom všetky potrebné informácie z oblasti dochádzky prostredníctvom internetového prehliadača.

  Výhody modulu eInformačný server

  • údaje sú jednoducho dostup cez internetový prehliadač,
  • všetky údaje v zostavách sú aktualizované v reálnom čase, napr. odpracovaná doba, mesačné saldá, kumulované saldá, doba prerušení, zostatok dovolenky, čerpania platenej návštevy lekárov a podobne,
  • definovateľný prístup užívateľa iba k vybraným zamestnancom a vybraným údajom,
  • systém prístupný z akéhokoľvek zariadenia,
  • možnosť vytvorenia ďalších zostáv nielen z oblasti dochádzky.


  Získajte viac informácií o module eInformačný server

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Katarína Mišutková

  Obchodný manažér

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Miroslava Miklošová

  Obchodný manažér

  +421915797007

  obchod@hour.sk