eInformačný server

Komplexný prehľad informácií z oblasti dochádzky pre vás a vašich zamestnancov


Modul sprístupňuje všetky potrebné informácie z oblasti dochádzky všetkým zamestnancom a ich manažérom.

Obsah modulu

 • protokol dochádzky,
 • protokol prítomností,
 • prehľad sumárnych položiek,
 • protokol transakcií.
eInformačný server

Funkcie modulu

 • možnosť filtrovať neprítomnosť podľa strediska,
 • možnosť zobraziť dochádzku podľa skutočnosti aj podľa plánu,
 • filtrovanie sumárnych položiek podľa obdobia a zamestnanca,
 • zobrazovanie sumárnych položiek za jednotlivé dni pre každého zamestnanca,
 • možnosť organizáciou definovať rôzne súhrnné dochádzkové informácie (napr. nadčasy, služobné a súkromné prerušenia, porovnanie fondu a odpracovanej doby),
 • farebné odlíšenie jednotlivých stavov neprítomností,
 • možnosť tlače výstupov do MS Excel.

Výstupy modulu

 • protokol prítomnosti,
 • protokol transakcií,
 • protokol dochádzky.

Vybrané ukážky modulu eInformačný server

Informácie a údaje na jednotlivých ukážkach sa nevzťahujú na žiadne konkrétne osoby. Údaje sú ilustračné.

Získajte viac informácií o module eInformačný server

Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Kto sa vám bude venovať?

Jana Musilová

Riaditeľka obchodu a marketingu

+421 907 917 435

obchod@hour.sk

Zobraziť na LinkedIn

Denisa Dériková

Obchodná manažérka

+421 910 537 760

obchod@hour.sk

Rastislav Sojak

Account manažér

+421 908 646 005

obchod@hour.sk