eHodnotenie

Efektívny spôsob hodnotenia skupiny zamestnancov alebo jednotlivcov  Modul zastrešuje hodnotenie zamestnanca, ktoré môžu byť na základe schvaľovacieho procesu s návrhom na odmenualebo ako reakcia na určitý hodnotiaci pohovor, napr. adaptačný proces, vyhodnotenie projektu alebo ročné zhodnotenie pracovnej činnosti zamestnanca.

  Hodnotenie prebieha na základe hodnotiacich hárkov,  ktoré môžu byť na mesačnej (3.mesačnej) alebo kvartálnej báze  s finančným dopadom na základe schvaľovacieho procesu.

  Taktiež môžete u zamestnanca hodnotiť jeho schopnosti a znalosti, napr. po procese adaptácie, alebo hodnotiť jeho ročný výkon. Hodnotenia zamestnancov je možné po ich vykonaní prezerať a tlačiť. Ku ročnému a špeciálnemu hodnoteniu je možné okrem vyhodnotenia cez modul pripnúť prílohu, ktorou je možné do špecifikovať vykonané hodnotenie zamestnanca.


  Obsah modulu:

  • Definície rôznych šablón hodnotiacich hárkov pre vybrané skupiny zamestnancov s dopadom  na odmeňovanie (finančný hárok) a bez dopadu na odmeňovanie (nefinančné hárky) 
  • Finančný hárok obsahuje definíciu kritérií (stanovenie maxima na kritérium prípadne zamestnanca) alebo finančných odmien
  • Finančný hárok prebieha viacstupňovým schvaľovacím procesom (odoslanie na schválenie, vrátenie na prepracovanie, zrušenia odmeny, schválenie odmeny)
  • Nefinančné hodnotiace hárky sa skladajú z rôznych typov otázok, zaradených do oblastí, s rôznymi typmi odpovedí, prípadne obsahujú otázky s dátumovými poľami
  • Nefinančné hodnotiace hárky sú využívané pre komplexné ročné, prípadne iné špeciálne typy hodnotenia, pričom hodnotiteľom je nadriadený daného zamestnanca
  • Nefinančné hárky nepodliehajú po vyplnení hodnotiteľom ďalšiemu schvaľovaciemu procesu a nemajú automatický dopad na odmeňovanie zamestnancov
  • Nefinančné hárky sú určené napr. pre  hodnotenie pracovného výkonu, správania zamestnancov, alebo na hodnotenie adaptačného procesu, prípadne k vyhodnoteniu práce na projekte
  • Prehľad odmeňovania podľa obdobia, za vybraných zamestnancov, stredisko alebo typ hodnotenia
  eHodnotenie

  Funkcie modulu:

  • Historický vývoj schvaľovania odmien (ktorý užívateľ kedy odmenu/hodnotenie schválil)
  • V rámci schvaľovacieho procesu upovedomenie schvaľovateľov e-mailovými notifikáciami
  • Možnosť nastavenia automatickej pripomienky o neschválených hárkoch
  • Možnosť generovať finančný hárok  vo vzťahu k mesiacu, kvartálu alebo zadanému obdobiu
  • V rámci finančných hárkov prenos do miezd – čiastka alebo výsledné percento plnenia kritérií
  • Možnosť pripojenia príloh v rámci nefinančných hodnotení

  Výstupy:

  • prehľad navrhnutých odmien do xlsx,
  • tlač špeciálneho hárku, napr. adaptačný proces, hodnotenie pracovného výkonu do pdf.
  • tlač ročného hodnotenia do pdf.

  Vybrané ukážky modulu eHodnotenie

  Informácie a údaje na jednotlivých ukážkach sa nevzťahujú na žiadne konkrétne osoby. Údaje sú ilustračné.


  Získajte viac informácií o module eHodnotenie.

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk