eHodnotenie

Efektívny spôsob hodnotenia skupiny zamestnancov alebo jednotlivcov  Modul umožňuje hodnotenie zamestnancov na základe zadaných hodnotiacich kritérií, ktoré môžu byť definované tak pre skupinu zamestnancov ako pre jednotlivcov. Výsledné hodnotenie je možné preniesť do mzdového modulu pre výpočet motivačných zložiek mzdy

  Obsah modulu:

  • zoznam zamestnancov pre hodnotenie,
  • viacúrovňové hodnotenie,
  • široké spektrum hodnotiacich kritérií priradených skupinám alebo jednotlivcom,
  • zložky miezd, na ktoré má hodnotenie vplyv,
  • prehľady hodnotenia zamestnancov za vybrané obdobie.
  eHodnotenie

  Funkcie modulu:

  • vytvorenie hodnotiacich hárkov za vybrané obdobie a zamestnancov,
  • priraďovanie hodnotiteľov a hodnotiacich kritérií, pričom každý zamestnanec a kritérium hodnotenia môžu mať vlastného hodnotiteľa,
  • import alebo hromadné nahradenie váhy kritéria či % plnenia plánu,
  • výpočet finančnej odmeny na základe hodnotenia s rôznymi podmienkami,
  • vkladanie percentuálneho, bodového či slovného hodnotenia,
  • prezeranie hodnotenia za minulé obdobia,
  • prenos výsledku hodnotenia do miezd,
  • uzamknutie hodnotiaceho obdobia.

  Výstupy:

  • hodnotiaci hárok,
  • prehľad hodnotenia zamestnancov za vybrané obdobie,
  • výpočet zadržaných alebo predpokladaných súm motivačných zložiek mzdy vyplácaných za dlhšie obdobie ako za jeden hodnotený mesiac,
  • mzdový prehľad vypočítaných súm na základe hodnotenia.

  Vybrané ukážky modulu eHodnotenie

  Informácie a údaje na jednotlivých ukážkach sa nevzťahujú na žiadne konkrétne osoby. Údaje sú ilustračné.


  Získajte viac informácií o module eHodnotenie.

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?