eHodnotenie

Efektívny spôsob hodnotenia skupiny zamestnancov alebo jednotlivcov.


  Modul umožňuje hodnotenie zamestnancov na základe hodnotiacich kritérií, ktoré môžu byť definované tak pre skupinu zamestnancov ako pre jednotlivcov. Výsledné hodnotenie je možné preniesť do mzdového modulu pre výpočet motivačných zložiek mzdy.

  Obsah modulu:

   • evidencia hodnotení,
   • zoznam zamestnancov pre hodnotenie,
   • široké spektrum hodnotiacich kritérií priradených skupinám alebo jednotlivcom,
   • zložky miezd, na ktoré má hodnotenie vplyv,
   • prehľady vybraných období hodnotenia.
  socialny fond ilustracia

  Funkcie modulu:

  • vytvorenie hodnotiacich hárkov za vybrané obdobie a zamestnancov,
  • priraďovanie hodnotiteľov a hodnotiacich kritérií, pričom každý zamestnanec a kritérium hodnotenia môžu mať vlastného hodnotiteľa,
  • výpočet finančnej odmeny na základe hodnotenia s rôznymi podmienkami,
   • import alebo hromadné nahradenie váhy kritéria či % plnenia plánu,
   • vkladanie percentuálneho, bodového či slovného hodnotenia,
   • prezeranie minulých období hodnotenia,
   • prenos hodnotení do miezd,
   • uzamknutie hodnotiaceho obdobia.

   Výstupy modulu

   • prehľad hodnotenia zamestnancov za vybraný mesiac s menom hodnotiteľa,
   • výpočet zadržaných alebo predpokladaných súm vyplácaných za dlhšie obdobie ako za jeden hodnotený mesiac,
   • prehľad hodnotenia zamestnancov za určité obdobie,
   • mzdový prehľad vypočítaných súm na základe hodnotenia.

    Vybrané ukážky modulu eHodnotenie


    Získajte viac informácií o module eHodnotenie.

    Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

    Kto sa vám bude venovať?

    Katarína Mišutková

    Obchodný manažér

    +421 907 917 435

    obchod@hour.sk

    Zobraziť na LinkedIn

    Miroslava Miklošová

    Obchodný manažér

    +421915797007

    obchod@hour.sk