eProjekty

Evidencia prác na projekte vrátane času s prepojením na účtovníctvo a mzdy


Modul eProjekty slúži na evidenciu činností a odpracovaných hodín a kontrolu stanovených limitov na projektoch.

Obsah modulu

 • kalendár podujatí,
 • kalendár zamestnanca,
 • prehľad udalostí,
 • uzávierka projektov.
eProjekty

Funkcie modulu

 • evidencia činností v rámci projektu,
 • kontrola zadávania voči dochádzke zamestnanca,
 • kontrola limitov za zamestnanca, za jednotlivé činnosti, za projektový tím,..,
 • mesačná uzávierka projektu,
 • prenos údajov do účtovníctva,
 • automatické e-mailové notifikácie.

Výstupy modulu

 • zostava za zamestnancov a projekty,
 • sumárny stav za projekty,
 • odpracované hodiny na projekte za mesiac.

Vybrané ukážky modulu eProjekty

Informácie a údaje na jednotlivých ukážkach sa nevzťahujú na žiadne konkrétne osoby. Údaje sú ilustračné.

Získajte viac informácií o module eProjekty

Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Kto sa vám bude venovať?

Katarína Mišutková

Obchodný manažér

+421 907 917 435

obchod@hour.sk

Zobraziť na LinkedIn

Petra Mrázková

Obchodný manažér

+421915797007

obchod@hour.sk